จิตอาสา กศน. ปัตตานี “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (08.00 น.) นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างค่านิยมและเป็นแบบอย่างที่ดี และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามสโลแกน “กศน. ปัตตานี มีมาตรฐาน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาประชาชน”

หลังจากนั้น นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมพัฒนาคู คลอง พัฒนาความสะอาดพื้นที่และอาคารสถานที่ รวมทั้งทำความสะอาดคู คลอ งหน้าสำนักงานและพื้นที่บริเวณภายในสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี