กศน. ปัตตานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “มีแล้วแบ่งปัน”

กศน.ปัตตานี จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา : บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยจิตอาสา กศน. ปัตตานี และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา : บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ตู้ กศน. ปัตตานี ปันสุข ให้ประชาชน หน้าสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)