นายกฯ สปป.ลาว ชื่นชม ซี.พี.ลาว ร่วมสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด พร้อมรับฟังภาพรวมการดำเนินธุรกิจ โดยมี นายทำนอง พลทองมาก กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์พูคำ บริษัท ซี.พี. ลาว จำกัด นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ได้กล่าวชื่นชม ซี.พี.ลาว ต่อผลสำเร็จ และเป้าหมายของบริษัทที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยที่บริษัทได้เข้าสนับสนุนการฝึกอบรมด้านเทคนิควิชาการให้แก่ประชาชน ได้ปลูกผักปลอดสารและเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ประชาชนมีงานทำมากขึ้น อีกทั้งทำให้ประชาชนได้เข้าถึงอาหารปลอดภัย ทั้งนี้นายกฯ ได้เสนอให้บริษัทดำเนินการต่อเนื่องและผลักดันต่อไป

นายกฯ ยังกล่าวอีกว่า การเข้ามาดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ประชาชน อีกทั้งบริษัทยังได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ภายใน สปป.ลาว ทำให้เกิดการพัฒนาอีกด้วย

ซี.พี.ลาว เข้าดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว ภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์ สู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศนั้น และประโยชน์ต่อพนักงาน รวมถึงบริษัท