บจธ. ช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินทำกิน ลงพื้นที่ทุกจังหวัด ล่าสุดคือ ที่นครพนม และมุกดาหาร

พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้รับมอบหมายจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล บจธ. พร้อมด้วย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. และ นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 ประชุมชี้แจงภารกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รวมทั้งปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆ จากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน และผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยประชุมร่วมกับ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งประธานกรรมการ บจธ. และผู้บริหาร รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงมารับหนังสือคำร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในเขตอำเภอบ้านแพง และอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เรื่องหนี้สินที่นำที่ดินไปจำนอง และกังวลว่าจะถูกบังคับคดี ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อให้ บจธ. พิจารณาความช่วยเหลือต่อไป

วันเดียวกัน ประธานกรรมการ บจธ. และคณะผู้บริหาร บจธ. ร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาเกษตรกร เพื่อรวบรวมปัญหาประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินมาไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด แล้วส่งข้อมูลให้ บจธ. โดยนายชยันต์ได้ขอให้ส่วนราชการทุกแห่งประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอความช่วยเหลือตรงไปที่ บจธ. ก็ได้เช่นกัน

“ขอให้ทุกส่วนราชการประสานงาน สนับสนุน บจธ. เรื่องการพัฒนาพื้นที่ที่ บจธ. ดำเนินการ เพราะจังหวัดก็มีหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้อยู่ เช่น สภาเกษตรกร พัฒนาที่ดิน” นายชยันต์ กล่าว

พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ย้ำว่า บจธ. มีขั้นตอนการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินทำกิน โดยเริ่มจากการให้เช่าทำกินก่อน เมื่อตั้งหลักได้แล้วจะพิจารณาเรื่องการเช่าซื้อในระยะยาว และส่งเสริมให้ทุกคนพึ่งพาตัวเองให้ได้ เมื่อมีผลผลิตก็แบ่งปันในกลุ่ม ที่เหลือจึงนำไปขายหารายได้ โดยทุกพื้นที่ต้องยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง บจธ. จะจัดอบรมพัฒนาให้เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไป