สูตรน้ำสกัดเนื้อมะพร้าว ช่วยเร่งผักที่ปลูกให้โตไว

ในน้ำมะพร้าวจะมีสารไซโตไคนิน น้ำตาล วิตามิน เกลือแร่ และแร่ธาตุอีกหลายชนิด จึงมีประโยชน์ต่อพืช สามารถนำมาใช้เลี้ยงและขยายเชื้อจุลินทรีย์ได้ดี

🪴ขั้นตอนการทำ

1.หั่นมะพร้าวให้เป็นชิ้นเล็กๆ ห่อด้วยมุ้งไนลอน และใส่ลงในถังหมัก

2.เติมน้ำสะอาดลงไป

3.ปิดฝาถังหมักทิ้งไว้ 20 วัน หรือจนกว่าเนื้อมะพร้าวจะย่อยสลาย

4.เติมน้ำหน่อกล้วยลงไป หมักต่ออีก 10 วัน เพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

หมายเหตุ : เหลือพื้นที่ให้มีอากาศเพื่อให้จุลินทรีย์หายใจ 10% ของพื้นที่ 

🪴วัตถุดิบ

เนื้อมะพร้าว 1 กิโลกรัม

น้ำสะอาด 5 ลิตร

น้ำหน่อกล้วย 1 ลิตร

วิธีการนำไปใช้

น้ำเนื้อมะพร้าว 2 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ใช้รด ราด หรือฉีดพ่นทางใบ จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช

🌱ขอบคุณสูตรจาก : อาจารย์ปรีชา บุญท้วม04

#เทคโนโลยีชาวบ้าน #technologychaoban #สูตรปุ๋ย #สูตรน้ำหมัก #มะพร้าว #น้ำสกัดเนื้อมะพร้าว