ศิษย์เก่าแม่โจ้ สุดเจ๋ง! ปลูกฟักทองยักษ์ ใหญ่ที่สุดในไทย มีน้ำหนักถึง 380 กิโลกรัม

ชื่นชมศิษย์เก่าแม่โจ้ คิดค้นวิธีปลูกฟักทองสายพันธุ์ยักษ์ใหญ่สายพันธุ์อเมริกายักษ์หนัก 380 กิโลกรัม ทุบสถิติประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รรท.อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเปิดประธานเปิดสวนแสดงโชว์ “ฟักทองยักษ์” ประจำปี 2567 ของสวนพนาวัฒน์ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานการของศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมทั้ง มอบทุนเพื่อศึกษาพัฒนาวิชาชีพและงานด้านการเกษตรให้กับกลุ่มศิษย์เก่าแม่โจ้ที่สร้างผลงาน

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีและชื่นชมผลงานสวนแสดงโชว์ “ฟักทองยักษ์” ณ สวนพนาวัฒน์ ตำบลบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

สำหรับ “ฟักทองยักษ์” ที่จัดแสดงในครั้งนี้เป็นสายพันธ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับพันธุ์มาเมื่อปี 2563 มาทดลองปลูกเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และพัฒนาวิชาการด้านการเกษตร ปรับปรุงเทคนิควิธีการปลูกให้ฟักทองสามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นผลงานการปลูกของกลุ่มศิษย์เก่าแม่โจ้ทำงานสวนพนาวัฒน์

ได้แก่ นายอิทธิ์ศริยะ เอื้อสลุง รุ่น 60, น.ส.นริศา ประริบุญส่ง รุ่น 61, น.ส.สุภาวดี บุญช่วย รุ่น 65, นายเอกรัตน์ เฉยฉิน รุ่น 69, น.ส.สุวรรณา เกสรสุวรรณ รุ่น 69 และน.ส.อารีรีตน์ ใจอ่อน รุ่น 72 โดยมี ดร.สุรศักดิ์ จโนภาษ ศิษย์เก่ารุ่น 37 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศร์ อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร คอยให้คำปรึกษา

ซึ่งในปีนี้ผลผลิตฟักทองยักษ์เป็นที่น่าพอใจ โดยลูกที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ 380 กิโลกรัม ถือเป็นสถิติสูงที่สุดที่เคยมีบันทึกไว้ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ได้จัดแสดงนิทัศการโชว์ 1-7 เมษายน 2567 ณ สวนน้ำตกธารธรรม ในพื้นที่สวนพนาวัฒน์ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ขอบคุณที่มา : ข่าวสด