กรมชลประทาน ลงนาม MOU หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรองน้ำเฉพาะกิจฤดูฝน ปี 2563 มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจ EEC

นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการน้ำ ภาคตะวันออก เปิดเผยว่า คณะทำงานบริหารจัดการน้ำ ภาคตะวันออก พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม ผู้แทนภาคเกษตรกร บริษัท East Water และภาคเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมชลประทาน และคณะทำงานลุ่มน้ำแม่น้ำวังโตนด เพื่อดำเนินการสูบผันน้ำส่วนเกินที่ไหลทิ้งทะเลในคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี มาเก็บในอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง สำรองน้ำเฉพาะกิจ ฤดูฝน ปี 2563 เป็นการบำรุงรักษาระบบสูบผันน้ำขนาดใหญ่ให้มีความมั่นคง และป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำวังโตนดอันเกิดจากน้ำส่วนเกินที่จะไหลลงสู่แม่น้ำวังโตนดและสูญเสียลงสู่ทะเล เพื่อให้เกิดประโยชน์ของทรัพยากรน้ำอันสูงสุด ณ สถานีสูบน้ำบ้านวังประดู่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้