รัฐ-เอกชน จัด 4 งานใหญ่ ตอบโจทย์การศึกษา-สร้างแบรนด์สินค้า-ดูแลวัยเกษียณ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (คนกลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด 4 งานแสดงสินค้า EdTeX 2022 (งานแสดงด้านการศึกษา), e-BIZ Expo 2022 (งานแสดงด้านการค้าและการตลาดออนไลน์), OEM Manufacturer Expo 2022 (งานแสดงด้านธุรกิจรับจ้างผลิต) และ งาน InterCare Asia 2022 (งานแสดงด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุ) ซึ่งเป็นเวทีรวมนวัตกรรมเด่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมชมงานตั้งแต่ระดับครู อาจารย์ สถาบันฝึกอบรม พนักงานบริษัท ประชาชนทั่วไป ผู้ที่อยากตั้งกิจการใหม่ ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงวัย ไปจนถึงผู้เกษียณอายุ โดยมี นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เอ็น.ซี.ซี.) ในฐานะผู้จัดงาน นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์