ไทยออยล์ ร่วมกับ รพ.รามา เปิด RAMA HEALTH SHOP

ไทยออยล์ ร่วมกับ โรงพยาบาลรามาฯ เปิด RAMA HEALTH SHOP ร้านที่ 2 เพิ่มความสะดวกให้คนไข้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น ด้วยราคาที่เหมาะสม ผ่านการคัดสรรคุณภาพจากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทย   ออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่มไทยออยล์ ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงาน และเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” และมีกรอบการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสาธารณสุข การสนับสนุน RAMA HEALTH SHOP เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กลุ่มไทยออยล์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโครงการที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรักษาอาการเจ็บป่วยและดูแลสุขภาพ”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยถึงโครงการรามาเฮลท์ช็อปว่า “เป็นช่องทางเลือกในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย ใช้ประกอบการรักษาที่มีความจำเป็นในชีวิตจริง แต่ไม่มีในห้องยาของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับการคัดสรรจากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ”

“ด้วยจุดเด่นเป็นสินค้าที่ดีที่สุดของโรงพยาบาล และตรงสเป๊กที่สุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ง่ายสอดคล้องกับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ดีกว่าคนไข้ไปเลือกซื้อเอง นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรเฉพาะของโรงพยาบาล รวมถึงผลิตภัณฑ์ของคณะทันตกรรม หรือสินค้าจากคณะเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล อุปกรณ์ที่เป็นโฮมยูส ของคนไข้ เช่น ที่เจาะน้ำตาล เครื่องวัดไข้ วีลแชร์รุ่นต่างๆ เป็นต้น”

“ที่ผ่านมาคนไข้ต้องหาซื้อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในหลายพื้นที่ บางทีไม่ตรงกับกับความต้องการ ร้านนี้มีสินค้าที่ตรงกับความต้องการที่แพทย์สั่ง และหลากหลายกว่า ไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารคนไข้ผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นสูตรสำเร็จรูป สามารถเก็บได้นานถึง 1 ปี จากปกติอาหารพวกนี้ต้องใช้เวลาเตรียมวันต่อวัน อีกทั้งยังมีราคาที่สมเหตุสมผล ระยะยาวทางร้านจะมีบริการเดลิเวอรี่ จัดส่งสินค้าไปยังหอผู้ป่วยด้วยเช่นกัน ขอขอบคุณกลุ่มไทยออยล์ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและดำเนินการจนสามารถเปิดให้บริการได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติม

การที่ไทยออยล์เข้ามาให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ทำให้ร้าน RAMA HEALTH SHOP ร้านที่ 2 สามารถเปิดดำเนินการได้เร็วขึ้น โดยผลกำไรที่ได้จากการดำเนินงานจะกลับมาใช้สนับสนุนการรักษาพยาบาลคนไข้ของโรงพยาบาลต่อไป