กยท. เปิดงานประชุมวิชาการ Reta International Conference 2023

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ  Reta International Conference จัดขึ้นโดยสมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์ (RETA)

นายณกรณ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ หารือรับมือกับความท้าทายที่อุตสาหกรรมยางต้องเผชิญ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กยท. เป็นองค์กรที่ดูแลและให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่ผลิตน้ำยาง ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตถุงมือยาง ยินดีที่จะสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมถุงมือยาง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่วงการยางพาราและเศรษฐกิจ

โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 กยท. ได้ให้การต้อนรับตัวแทนสมาคมการยางจาก 3 ประเทศ ได้แก่ Plastic & Rubber Institute Malaysia (PRIM), The Rubber Society of Korea, The Society of Rubber Science and Technology Japan, Innovation Trading Group, และสมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์ (RETA) จากประเทศไทย

กยท. มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมยางให้ยั่งยืน ด้วยนโยบายที่จะช่วยเพิ่มผลผลิต และพัฒนาสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย มุ่งเน้นการลงทุนร่วมกัน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ