ปลูกกล้วยตัดใบ อาชีพเงินแสน อ่างทอง

กล้วย เป็นพืชปลูกง่ายโตไว ปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย กาบใบนำไปทำกระทง นำไปแทงหยวกทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ใช้ในงานพิธีต่างๆ ใบตองนำไปห่อทำอาหารคาว-หวาน หรือผลกล้วยสุกกินอร่อยได้คุณค่าทางโภชนาการ ผู้ปลูกกล้วยบางคนปลูกเพื่อขายหน่อ บางคนปลูกเพื่อขายผลกล้วยดิบ-กล้วยสุก หรือบางคนปลูกกล้วยเพื่อตัดใบขาย ซึ่งล้วนเป็นทางเลือกที่ผู้ปลูกต่างก็มุ่งเพื่อก่อให้เกิดรายได้ โดยเฉพาะการ ปลูกกล้วยตัดใบ อาชีพเงินแสน เส้นทางอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาบอกเล่าสู่กัน

ตัดใบเขียว ใบที่ไม่แตกฉีกขาด

จังหวัดอ่างทองมีพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้า 15,258 ไร่ การปลูกกล้วยมีทั้งเป็นการปลูกแบบสวนหลังบ้านเพื่อได้ผลผลิตไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือน และปลูกในเชิงการค้าเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการขายผลผลิตกล้วย เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกกล้วยตั้งแต่ 3 ไร่ขึ้นไป และสำหรับเกษตรกรที่ปลูกกล้วยเพื่อตัดใบขายในแต่ละปีจะมีรายได้ปีละกว่าแสนบาท

เป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้มีการปลูกกล้วยเพื่อตัดใบขายคือ ผู้ปลูกต้องเลือกหน่อพันธุ์ดีปลอดโรคมาปลูก มีการใส่ปุ๋ยให้น้ำพอเพียง ทำแนวป้องกันลม และต้องป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูกล้วยไม่ให้เข้าทำลายใบกล้วยให้แตก ฉีกขาด ใบเหลือง หรือใบเป็นรูพรุน ซึ่งหากปฏิบัติได้ก็ทำให้ได้ใบกล้วยสวยสมบูรณ์พร้อมตัดไปขายได้เงิน

ป้าอำนวย อินโอภาส นำมาซอยแล้วพับใบทำเป็นมัดหรือแหนบ

แมลงศัตรูกล้วยที่สำคัญได้แก่ หนอนม้วนใบ มันจะกัดกินที่ริมใบให้แหว่งเข้าไปเป็นทางยาว ตั๊กแตนผี ตัวอ่อนและตัวแก่ชอบกัดกินใบ หนอนกระทู้ ตัวอ่อนชอบกัดกินใบตองอ่อนที่ยังไม่คลี่ใบ หรือกัดแทะกลางใบให้ทะลุเป็นรูโตตามขนาดและวัยของตัวหนอน และหนอนร่าน มันชอบกัดกินใบที่กำลังเปลี่ยนจากสีตองอ่อนเป็นสีเขียวแก่ การป้องกันและกำจัด แมลงศัตรูกล้วยดังกล่าว ถ้าพบไม่มากให้จับไปทำลายทิ้ง หากพบว่ามีจำนวนมากให้กำจัดด้วยสารเคมีเช่น พาราเทล ที เอ็น ฟอส พาราท๊อป และการใช้สารเคมีให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากและควรใส่สารจับใบผสมลงไปด้วย

ยังมีแมลงศัตรูกล้วยอีกพวกหนึ่งได้แก่ มวนร่างแห มันจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบกล้วย ทำให้ใบเหี่ยว ด้วงเต่าแตง ตัวแก่ชอบกัดกินใบตองยอดอ่อน หนอนปลอก หนอนตัวอ่อนชอบกัดกินใบเพื่อนำมาทำปลอกหุ้มตัว ทำให้ใบฉีกขาดเสียหาย การป้องกันและกำจัด แมลงศัตรูกล้วยดังกล่าว ทำได้ด้วยการเลือกหน่อพันธุ์ที่แข็งแรงไม่มีโรคมาปลูก รักษาสวนกล้วยให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของศัตรูกล้วย หากเกษตรกรปฏิบัติได้ตามนี้ก็จะทำให้การปลูกกล้วยตัดใบ ได้ใบตองสวยสมบูรณ์ขายได้เงินแสนและเป็นช่องทางทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

ใบกล้วยที่สมบูรณ์ทำเป็นแหนบที่เตรียมนำออกขาย

ป้าอำนวย อินโอภาส เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้ำว้าตัดใบ เป็นชาวตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เล่าให้ฟังว่า ปลูกกล้วยน้ำว้า 5 ไร่ ปลูกกล้วยมาหลายสิบปีแล้ว เมื่อปลายปี 2554 เกิดน้ำท่วมนานทำให้ต้นกล้วยตายไปหมด เมื่อน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติได้ไปซื้อหน่อพันธุ์กล้วยน้ำว้าจากแหล่งพันธุ์ดีที่เชื่อถือได้มาปลูก กล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่ายเจริญเติบโตไว ปลูก 6-8 เดือนก็เริ่มตัดใบขายได้เงินแล้ว จะตัดใบทุกวันหรือวันเว้นวัน นำใบที่ตัดมาซอยแล้วพับใบให้เป็นมัดหรือแหนบ แต่ละวันจะได้ 30-40 แหนบๆ ละ 10 กิโลกรัม ถ้านำไปขายที่ตลาดในเมืองจะขาย 12-15 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้แต่ละวันจะมีรายได้จากการตัดใบขาย 3-500 บาท

การตัดใบ จะตัดทั้งใบอ่อนและใบเขียว เลือกตัดใบที่ไม่แตกหรือแตกบ้างแต่เพียงส่วนน้อย การตัดใบอ่อน จะตัดใบอ่อนที่อยู่ส่วนยอดของต้นกล้วยลงมาถึงใบที่ 3-4 นำใบที่ตัดมาซอยแล้วพับใบทำเป็นมัดหรือแหนบละ 10 กิโลกรัม ถ้านำไปขายที่ตลาดพ่อค้าจะซื้อ 10-13 บาทต่อกิโลกรัม ตัดใบอ่อน 1 วันจะพักต้น 2-4 วันเพื่อรอให้แตกใบยอดก่อนจึงวนมาตัดใหม่ ถ้าตัดใบอ่อนหมดทั้งดงหรือสวนก็พักต้น 15 วันเพื่อรอให้ต้นกล้วยแตกใบยอดก่อนจึงวนมาตัดใบอีกครั้ง

นำมาซอยแล้วพับใบทำเป็นมัดหรือแหนบละ 10 กิโลกรัม

การตัดใบเขียว ได้ตัดใบที่ไม่แตกหรือแตกบ้างแต่เพียงส่วนน้อย นำใบที่ตัดมาซอยแล้วพับทำเป็นมัดหรือแหนบละ 10 กิโลกรัม นำไปวางไว้หน้าสวนเพื่อขายให้กับพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อในราคา 10-13 บาทต่อกิโลกรัม หรือนำไปขายที่ตลาดในเมืองพ่อค้าจะรับซื้อในราคา 12-15 บาทต่อกิโลกรัม จะตัด 3-4 ครั้งจะพักต้น 10-15 วันจึงจะวนกลับมาตัดอีก

ป้าอำนวย  อินโอภาส เล่าให้ฟังว่า สำหรับต้นแม่ที่กำลังออกเครือจะไม่ตัดใบ แต่จะตัดใบจากหน่อข้างต้นแม่ที่มีความสูง 1.20 เมตรและเป็นต้นที่มีความสมบูรณ์ ใบสวยไม่ฉีกขาดนำไปขายได้ จากที่ได้ปลูกตัดใบมานานก็พอทำให้มีเงินแสนจากการขายใบตอง พอกินพออยู่และครอบครัวมีความเข็มแข็งมั่นคง

นำใบตองห่อทำขนมสอดไส้

ป้าละเอียด เผือกพันธุ์ เกษตรกรปลูกกล้วยน้ำว้าตัดใบขาย เล่าให้ฟังว่า ปลูกกล้วย 5 ไร่ ได้ปลูกถั่วฝักยาว 370 หลุม บวบ 50 หลุมและปลูกมะระ 100 หลุมเป็นพืชแซมเสริมรายได้ ในพื้นที่ใกล้กันได้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ 100 ต้น

ส่วนการปลูกกล้วยตัดใบ ได้ตัดทั้งใบอ่อนและใบเขียว ใบที่ตัดได้จะนำมาซอยแล้วพับใบทำเป็นมัดหรือแหนบละ 10 กิโลกรัม แต่ละครั้งที่ตัดจะได้ 25-40 แหนบ ตัดใบ 3-4 ครั้งจะพักต้น 10-15 วันเพื่อให้ต้นกล้วยเจริญเติบโตจึงวนกลับมาตัดใบอีกครั้ง ใบตองที่ตัดได้จะนำไปวางที่หน้าสวนเพื่อขายให้กับพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อในราคา 10-13 บาทต่อกิโลกรัม และในช่วงที่รอตัดใบรอบใหม่ ได้ไปดูแลใส่ปุ๋ยให้น้ำบำรุงต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ให้เจริญเติบโตรอการเก็บเกี่ยว และดูแลเก็บเกี่ยวพืชผักไปขาย ซึ่งจากที่ได้ปลูกกล้วยตัดใบและปลูกพืชผักแซมทำให้มีผลผลิตขายก็พอทำให้ได้เงินแสน ช่วยให้ครอบครัวพอมีพอกินและอยู่ได้อย่างมั่นคง

ป้าละเอียด เผือกพันธุ์ เล่าว่าปลูกพืชผักแซมในสวนกล้วยช่วยเพิ่มรายได้

เรื่องราวการ ปลูกกล้วยตัดใบ..อาชีพเงินแสน ผู้ปลูกจะประสบความสำเร็จได้ต้องเลือกหน่อพันธุ์ดีปลอดโรคมาปลูก ใส่ปุ๋ยให้น้ำพอเพียง แล้วต้องป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูกล้วยไม่ให้เข้าทำลายใบก็จะทำให้ได้ใบกล้วยดีมีคุณภาพขายได้เงินแสน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ป้าอำนวย อินโอภาส หมู่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โทร.089-984-4064 หรือป้าละเอียด เผือกพันธุ์โทร.089-984-4064