สุดยอดนวัตกรรม ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงชีวภาพ ด้วย “โดรน” ต้นทุนต่ำ กำจัดแมลงเห็นผลดีเกินร้อย

“ผักอินทรีย์” ที่ปลูกดูแลโดยไม่ใช้สารเคมี กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งคนไทยและต่างประเทศ ดังนั้น เกษตรกรไทยควรมุ่งผลิตพืชผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ เพื่อตอบรับกระแสนิยมของตลาดทั่วโลก แต่ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน ทำให้การปลูกดูแลพืชผัก ผลไม้ โดยไม่ใช้สารเคมี เสี่ยงกับปัญหาโรคและแมลงรบกวนต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรม “นิม เพาเวอร์” สารสกัดจากสะเดา เป็นตัวช่วยในการดูแลแปลงปลูก 

 

“นิม เพาเวอร์” สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศยกย่อง “นีม เพาเวอร์” สารสกัดจากสะเดาคุณภาพสูง ของ บริษัท วสันต์ โปรดักส์ จำกัด ว่าเป็นสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประจำปี 2553 จากผลการคัดเลือกแผนพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของภาคเอกชน ที่ สนช. ให้การสนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน 549 โครงการ

“นิม เพาเวอร์” มีจุดเริ่มต้นจากผลงานวิจัย เรื่องโรงงานต้นแบบผลิตสารสกัดสะเดา เชิงธุรกิจ ของ ดร. อัญชลี สงวนพงษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ซึ่งค้นพบว่า สารสกัดสะเดาป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างดีเยี่ยม ในสะเดามีสารกลุ่มอะซาไดแรกติน ซึ่งมีผลออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบต่อมไร้ท่อ หรือระบบฮอร์โมนของแมลงกินพืช รวมทั้งยับยั้งการกินอาหารของแมลง สามารถขับไล่แมลงได้ โดยไม่มีสารตกค้าง สารสกัดจากสะเดาสามารถสลายตัวได้ง่ายในสภาพธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศทางการเกษตร ปลอดภัยต่อเกษตรกร-ผู้บริโภค ส่งผลให้งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2552 จากประเทศเกาหลีใต้

คุณวสันต์ มงคลลาภกิจ กับโดรนพ่นสารสะเดา “นิม เพาเวอร์”

คุณวสันต์ มงคลลาภกิจ ช่างภาพที่มากด้วยฝืมือและประสบการณ์ในการถ่ายภาพ เล็งเห็นว่า การผลิตสารสะเดา เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และระบบนิเวศวิทยา จึงตัดสินใจลงทุนเปิด บริษัท วสันต์ โปรดักส์ จำกัด เพื่อดำเนินการผลิตสารสะเดาเชิงอุตสาหกรรม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สะเดา ภายใต้ชื่อว่า “นิม เพาเวอร์” โดยได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนไม่มีดอกเบี้ย ภายใต้ชื่อโครงการ “นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NiA)

บริษัท วสันต์ โปรดักส์ จำกัด ก่อสร้างโรงงานผลิตสารสะเดาเชิงอุตสาหกรรม บนเนื้อที่ 18 ไร่ ตั้งอยู่ เลขที่ 36/1 หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และมีโชว์รูม อยู่เลขที่ 471, 473, 483/3 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. (02) 878-8988, (02) 878-8994-5

 

“นิม เพาเวอร์” กำจัดแมลงได้ดีเยี่ยม 

สารสกัดสะเดา “นิม เพาเวอร์” เป็นสารฆ่าแมลงชีวภาพ ที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แต่ออกฤทธิ์ ต่อแมลงศัตรูพืชได้หลายรูปแบบในคราวเดียวกัน เช่น ยับยั้งกระบวนการลอกคราบ ยับยั้งการพัฒนาการเจริญเติบโตของแมลง  ยับยั้งการกินอาหารของแมลง ลดความสามารถในการวางไข่ และการฟักไข่ออกเป็นตัว รวมทั้งลดความสามารถในการบิน เดิน คลาน และกระโดดของแมลงกินพืช

แมลงศัตรูพืชที่สารสะเดาสามารถควบคุมได้ผลดี เช่น หนอนผีเสื้อ หนอนผักชนิดต่างๆ ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก หนอนหนังเหนียว หนอนกระทู้ หนอนชอนใบ หนอนกัดกินใบ ฯลฯ ส่วนกลุ่มแมลงที่ได้ผลปานกลาง เช่น เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว แมลงวันทอง เพลี้ยจักจั่น หนอนเจาะลำต้น ฯลฯ กลุ่มแมลงที่ได้ผลน้อย เช่น เพลี้ยไฟ หมัดกระโดด มวนเขียว มวนแดง ไรแดง ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสะเดา “นิม เพาเวอร์”

สารสะเดา “นิม เพาเวอร์” ช่วยป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกพืชผักประเภทต่างๆ ได้แก่

  1. ผักกินใบ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ฯลฯ
  2. พืชตระกูลแตง เช่น แตงกวา แตงโม ฯลฯ
  3. พืชตระกูลหอม เช่น หอมใหญ่ หอมแบ่ง ฯลฯ
  4. พืชตระกูลมะเขือ เช่น มะเขือเทศ มะเขือยาว ฯลฯ
  5. พืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วฝักยาว ฯลฯ
  6. ไม้ผล เช่น ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะนาว มะกรูด ฯลฯ
  7. ไม้ดอก เช่น กุหลาบ มะลิ เบญจมาศ เยอร์บีร่า ฯลฯ

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการนำ สารสกัดสะเดา นิม เพาเวอร์ ไปใช้ในแปลงเพาะปลูก ขอแนะนำให้ใช้ นิม เพาเวอร์ ในอัตรา 25 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ควรผสมสารจับใบเพื่อเพิ่มความสามารถในการเกาะยึดกับใบพืช โดยฉีดพ่นยาให้มีปริมาณสารสกัดมากพอต่อการป้องกันและกำจัดแมลง โดยเฉพาะบริเวณยอดอ่อนของพืช เมื่อเริ่มต้นใช้สารสกัดสะเดา นิม เพาเวอร์ ควรฉีดพ่นซ้ำทุก 3 วัน จำนวน 5 ครั้ง ติดต่อกัน จะเห็นผลชัดเจนขึ้น หลังจากการฉีดพ่น ครั้งที่ 5 ขยายระยะเวลาการฉีดพ่นเป็น ทุก 5 วัน จำนวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน และหลังจากนั้นจึงขยายระยะเวลาเป็นทุก 7 วัน ทั้งนี้ ไม่ควรฉีดพ่นในขณะที่มีแสงแดดจัด

 

ฉีดพ่น “นิม เพาเวอร์” กำจัดแมลง ด้วย “โดรน”

ทุกวันนี้ การจ้างแรงงานพ่นยาในแปลงเพาะปลูกมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงและหาแรงงานคนมาทำงานได้ยากขึ้น ทางบริษัทจึงลงทุนซื้อนวัตกรรมใหม่ “โดรน” (เครื่องบินบังคับไร้คนขับ) มาใช้ฉีดพ่นสารสะเดาในแปลงเพาะปลูกพืช ล่าสุด คุณวสันต์ได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อบรรจุสารสะเดา 14 ลิตร ในตัวโดรน สามารถฉีดพ่นยาได้ 1 ลิตร ต่อไร่ ในเวลา 1 นาที

“นิม เพาเวอร์” กำจัดหนอนกระทู้ผัก ได้ผลดีเยี่ยม

โดรนเพื่อการเกษตร ผู้ใช้งานสามารถปรับการควบคุมเป็นแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติได้ด้วย รวมทั้งปรับระดับความสูงในการบิน ระหว่างฉีดพ่นในแปลงพืชผักได้ สามารถฉีดพ่นยาให้กระจายตัวครอบคลุมพืชผักทุกต้น นอกจากนี้ ตัวโดรนยังมีระบบความจำอัจฉริยะ เมื่อตัวยาหมด ภายหลังจากเติมน้ำยาใหม่ ตัวโดรนสามารถกลับไปเริ่มพ่นยายังตำแหน่งเดิมที่หยุดพ่นยาได้ด้วย นอกจากนี้ โดรนสามารถทำงานฉีดพ่นยาได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืน ในช่วงเวลาที่แมลงออกหากิน ช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณวสันต์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อโชว์ประสิทธิภาพของสารสะเดา ตัวโดรน ติดตั้งใบพัด 8 ตัว สามารถกระพือลม ช่วยให้การฉีดพ่นสารสะเดาเข้าถึงต้นพืชในแปลงปลูกพืชได้อย่างทั่วถึงทุกจุด แม้กระทั่งแมลงที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ใบพืชก็ตาม (การฉีดพ่นวิธีปกติโดยใช้แรงงานคน สามารถกำจัดแมลงที่หากินบนใบพืชได้เท่านั้น)

เทคนิคใหม่นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดพ่นยา โดยใช้ต้นทุนต่ำ แต่กำจัดแมลงได้ผลดีเกินร้อย ช่วยให้พืชเติบโตแข็งแรง ได้ผลผลิตคุณภาพดี ปลอดภัย และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดงานดังกล่าว มีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 50 คน

“หน่วยงานภาครัฐของยุโรป รวมทั้งองค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาประกาศว่า ไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าพืชผัก ผลไม้ ที่มีปัญหาสารเคมีตกค้างเข้าไปจำหน่ายในประเทศ ตั้งแต่ ปี 2560 เป็นต้นไป นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่เกษตรกรไทยควรจะต้องหันมาเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตสินค้าเกษตรของตัวเอง หยุดการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูก และเรียนรู้การใช้สารชีวภาพมาใช้กำจัดแมลงในแปลงเพาะปลูกแทน เพื่อความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรเอง รวมไปถึงผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม” คุณวสันต์ กล่าว

เนื้อไม้มะริด มีลายสวยงาม ปลวกมอดไม่กิน

นอกจากนี้ คุณวสันต์ มงคลลาภกิจ ยังวางแผนเปิดพิพิธภัณฑ์กล้องถ่ายรูป รวบรวมผลงานโครงการพระราชดำริ และจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชผัก เนื้อที่ 34 ไร่ ไฮไลต์สำคัญคือ แปลงปลูกต้นมะริดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ป่าหายาก จัดเป็นไม้ชั้นเลิศ เนื้อไม้แข็ง ลวดลายไม้สวยงาม และมีราคาแพงมาก เหมาะสำหรับแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องดนตรี ฯลฯ โดยคุณวสันต์คาดหวังว่า เมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ จะกลายเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ในอนาคต