เชื้อราในมะขามหวานป้องกันกำจัดได้…เกษตรกรมีผลผลิตคุณภาพขายได้ราคา

มะขามหวานพันธุ์ตาแป๊ะ หรือ ประกายทอง มีถิ่นกำเนิดที่บ้านโป่งตาเบ้า ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ลักษณะประจำพันธุ์ เปลือกของลำต้นเรียบสีน้ำตาล เกล็ดเล็กสีของเปลือกเป็นสีเทาอ่อน ไม่ขาวนวลทรงต้นเป็นพุ่มกลม ใบหนามีสีเขียวเข้มปลายใบตัดหยัก ยอดอ่อนสีเขียวอมเหลืองดอกมีสีเหลืองอ่อนออกดอกใต้ใบเป็นพวงฝักมีขนาดใหญ่ กลม ฝักดิ่ง ยาวตรง (โค้งเล็กน้อย) เปลือกบางผิวเรียบเป็นสีน้ำตาลทอง รสชาติหวานจัด กลิ่นหอม เนื้อนุ่มมีลักษณะเป็นทรายสีน้ำผึ้งออกทรายแดง เมล็ดเล็ก เยื่อหุ้มเมล็ดบาง ออกดอกเดือนพฤษภาคม สามารถเก็บเกี่ยวฝักได้ประมาณปลายเดือนธันวาคม ข้อเสียเปลือกบาง อ่อนแอต่อการเข้าทำลายของเชื้อราหลังการเก็บเกี่ยวการเก็บฝักต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากเปลือกแตกจำทะให้เสียราคา ฝักมะขามมีรก 3-4 เส้นต่อฝักทำให้รับประทานยาก และเนื่องจากเป็นมะขามที่มีฝักขนาดใหญ่ และติดฝักดกสม่ำเสมอจึงต้องให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอเพื่อไม่ให้รสชาติเปลี่ยนแปลง

ผศ. พีระศักดิ์ ฉายประสาท

ผศ. พีระศักดิ์ ฉายประสาท (ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร) กล่าวว่า ปัญหาของมะขามหวานคือโรคราในฝัก เป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกร ตอนที่เกษตรกรเก็บผลผลิตออกมาขาย แต่มะขามเป็นรา เมื่อผู้บริโภคซื้อไปแล้วเจอรา เกิดความไม่พอใจ พอเจอราก็ไม่ซื้อ ส่งผลให้เกษตรกรขายของไม่ได้ เมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้เกษตรกรไม่อยากปลูกต่อ กลายเป็นวัฏจักรวนเวียน ด้วยเหตุนี้จึงทำการทดลองใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา 3 ชนิด เพื่อทดลองและแก้ปัญหาให้เกษตรกรสามารถทำตามได้แบบเป็นรูปธรรม โดยแบ่งแปลงมะขามเป็น 3 แปลง แปลงที่ 1 ฉีดพ่นด้วยสารคาร์เบนดาซิม แปลงที่ 2 ฉีดพ่นด้วยสารไธอะเบนดาโซล แปลงที่ 3 ฉีดพ่นด้วยสารเมนโคเซบ ผลปรากฎว่าสารที่ทดลองและได้ผลดีที่สุด คือ สารเมนโคเซบ ตัวนี้ดีเลย คือเกษตรกรสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป เพียงแค่ต้องใช้ให้ถูกวิธี ถ้าใช้อย่างถูกวิธีจะปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค

มะขามหวานพันธุ์ประกายทอง

มะขามหวานพันธุ์ประกายทองเป็นพันธุ์ที่มีปัญหาเรื่องรามากที่สุด จะพบได้ว่าเมื่อประกายทองออกมา ต้องมีรา จนกลายเป็นคำขวัญว่า ประกายทองดีต้องมีรา มะขามหวานประกายทองเป็นพันธุ์ที่มีเนื้อเยอะสุด รสชาติหวานสุด และก็รามากสุด พันธุ์อื่นราไม่ขึ้นเพราะออกดอกช้ากว่า แต่พันธุ์ประกายทองออกดอกตั้งแต่หน้าฝน  ไหลไปตามหยดน้ำบนกิ่งไปยังฝักมะขามเข้าทางขั้วผลหรือผ่านทางเปลือกฝัก เพราะฉะนั้นเกษตรกรจึงไม่สนใจพันธุ์นี้ หันปลูกพันธุ์อื่นแทน แต่พันธุ์ประกายทองถ้าจะแก้ไขปัญหาคือใช้ยาฆ่าแมลงป้องกันกำจัดโรคพืชที่เหมาะสม ซึ่งตัวที่ได้ทดลองและได้ผลดีที่สุดคือเมนโคเซบ

 

วิธีใช้สารฉีดพ่นป้องกันกำจัดเชื้อราด้วยเมนโคเซบ

ฉีดพ่นสารตั้งแต่ช่วงเริ่มออกดอก 1 เดือน ฉีดพ่นหนึ่งครั้ง ฉีดทั้งหมดสามครั้งก่อนเก็บเกี่ยว เป็นสารที่หาซื้อได้ในตลาด เพียงแต่ยังไม่มีใครแนะนำ ว่าสารตัวนี้ใช้ดี