เปลี่ยนที่นาปลูกมะม่วงตามใจฉัน ที่เมืองมะขามหวาน

หลายท่านคงจะสงสัยนะครับว่า มะม่วงตามใจฉัน มีด้วยหรือมะม่วงสายพันธุ์นี้ แต่ความจริงแล้วเป็นวิธีการปลูกมะม่วงตามที่เกษตรกรต้องการ ต้องการสายพันธุ์ไหนที่ชอบ ตลาดมีความต้องการ เปลี่ยนสายพันธุ์ได้ทันที ใช้ระยะเวลาไม่นาน ดังที่สวนของ คุณประสิทธิ์ ทองเทศ อดีตเกษตรอำเภอหลายพื้นที่ ในจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ทำให้สะสมประสบการณ์ด้านการเกษตรมายาวนาน

คุณประสิทธิ์ ทองเทศ เล่าให้ฟังว่า หลังจากเกษียณอายุราชการที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้หาซื้อพื้นที่ที่เป็นนาข้าว บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งคล้า จำนวน 40 ไร่ เพื่อมุ่งหวังจะทำการเกษตรให้เป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย ระยะนั้นพื้นที่ทั่วไปมีปัญหาการทำนาที่เกิดฝนแล้ง น้ำท่วม ข้าวราคาตกต่ำ จึงเกิดแนวคิดใช้ที่นามาทำเป็นสวนและเป็นแปลงเรียนรู้แก่เกษตรกรรายอื่น ระยะแรกๆ ปลูกมะขามหวานหลายพันธุ์ ตั้งแต่พันธุ์ตาแป๊ะ พันธุ์สีทอง ฯลฯ

คุณประสิทธิ์ ทองเทศ เจ้าของสวนไทรทอง

ต่อมาเมื่อประมาณ ปี 2550 จึงเกิดแนวคิดว่า ปลูกมะม่วงดีกว่าแน่นอน เพราะว่าเมื่อปลูกต้นมะม่วงเป็นแม่พันธุ์ ลำต้นใหญ่ ให้ผลผลิตแล้ว หากว่ามะม่วงพันธุ์ไหนราคาตกต่ำ รสชาติเปลี่ยนแปลง ตลาดลดความต้องการ ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค เราเองก็สามารถเปลี่ยนยอดพันธุ์ตามที่ตลาดต้องการ แต่ต้องสังเกตความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดประเทศจีน มีแนวโน้มความต้องการมะม่วงที่มีผลใหญ่ ทั้งผลดิบและผลสุก ตนเองจึงหาซื้อมาขยายพันธุ์ในสวนของตนที่ชื่อ “สวนไทรทอง”

ในสวนขณะนี้มีพันธุ์มะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตแล้ว ได้แก่ อาร์ทูอีทู งาช้างแดง หงส์ไข่เท่อ แดงจักพรรดิ เกาสงหรือหิมะฤดูร้อน มังกรแดง เขียวสามรส ผิงกัวเหวิน ฯลฯ มีข้อสังเกตว่า บางครั้งบางพื้นที่ นำมะม่วงจากต่างประเทศมาปลูก เมื่อให้ผลผลิตแล้วจะตั้งชื่อสายพันธุ์ตามที่ตนเองต้องการ สายพันธุ์เดียวกันแต่ปลูกคนละพื้นที่ ทำให้เรียกชื่อพันธุ์แตกต่างกันไป

มะม่วงพันธุ์งาช้างแดง
มะม่วงพันธุ์ดีจากต่างประเทศ

คุณประสิทธิ์ เล่าต่อว่า ภายในสวนไทรทองได้ใช้วิชาการและเทคนิคการปลูกมะม่วงหลายประการ เช่น พื้นที่เคยเป็นที่นา จะต้องยกแปลงให้สูงมีร่องระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมขัง ปรับสภาพดินด้วยโดโลไมท์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มธาตุอาหารในดิน การขยายพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีทาบกิ่งจะได้ต้นพันธุ์ที่มีลำต้นใหญ่ ให้ผลผลิตเร็ว และมีรากแก้วทำให้ต้นไม่ล้มง่าย หลังจากตัดกิ่งทาบใหม่ๆ จะทาที่รอยแผลป้องกันเชื้อโรคเข้าทำลายต้นแม่พันธุ์หลัก

การขยายพันธุ์มะม่วงที่ให้ผลผลิตเร็วกว่าวิธีอื่น
การจัดการในสวน

การใส่ปุ๋ยส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นใหญ่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 2 กระสอบ ต้นเล็กใช้ 1 กระสอบ วิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์แบบง่ายๆ โดยนำกระสอบปุ๋ยทั้งกระสอบวางไว้ที่โคนต้นเพื่อให้ธาตุอาหารค่อยๆ ซึมไปที่โคนต้นในขณะรดน้ำหรือช่วงฝนตก ภายใน 1 ปี กระสอบปุ๋ยก็จะยุ่ยสลายไปเอง เทคนิคอีกประการหนึ่งคือ มะม่วงทุกสายพันธุ์เป็นมะม่วงที่มีผลใหญ่ จำเป็นจะต้องห่อผลเพื่อป้องกันแมลงวันทอง นก ค้างคาว และยังช่วยให้สีผิวสวยงามด้วย ถุงห่อผลควรซื้อครั้งละจำนวนมาก ใช้ได้นาน 3-4 ครั้ง และเป็นการลดต้นทุนอีกทางหนึ่ง

ในด้านการตลาดนั้น ต้องติดต่อผู้ซื้อให้ชัดเจนแน่นอน กำหนดวันเก็บเกี่ยวเพื่อให้ผู้ซื้อมารับผลผลิตถึงสวน คัดเกรดของมะม่วงตามที่ตกลงกันล่วงหน้า พร้อมกับจ่ายเงินเมื่อรับสินค้าไปแล้ว อีกแนวทางหนึ่งคือ การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน วิชาการเกษตรและการตลาดด้วย

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลหรือดูงานได้ที่ คุณประสิทธิ์ ทองเทศ โทรศัพท์ (083) 875-9575