บ้านโฮ่ง ลำพูน ทำลำไยออร์แกนิกฟรีซดราย ขาย กิโลกรัมละ 3,000-4,000 บาท

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นำนวัตกรรมเทคโนโลยีฟรีซดราย (Freeze dried technology) มาใช้ในการแปรรูปผลผลิตลำไย สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ตลาดต่างประเทศยอมรับและมีความต้องการสูง

จากปัญหาราคาลำไยตกต่ำและไม่แน่นอนเพราะผลผลิตลำไยส่วนใหญ่จำหน่ายให้กับล้งรับซื้อและพ่อค้าคนจีนเป็นผู้กำหนดราคา ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยต้องอยู่ในสภาพจำยอม ไม่สามารถต่อรองได้ ทาง ร.ต. ชนะ ไชยชนะ เกษตรกรผู้นำที่คลุกคลีอยู่กับการผลิตลำไยและรวบรวมผลผลิตจัดจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนและล้งต่างๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ได้หาแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับราคาลำไยมาโดยตลอด และสุดท้ายได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีฟรีซดราย (Freeze dried technology) มาใช้ในการแปรรูปผลผลิตลำไย จนประสบความสำเร็จ

 

ร.ต. ชนะ ไชยชนะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ กับเครื่องฟรีซดราย

ขั้นตอนการผลิตแปรรูปลำไยฟรีซดราย

  1. นำลำไยสดมาล้างน้ำทำความสะอาด
  2. คว้านเอาเมล็ดลำไยออก
  3. นำเนื้อลำไยมาล้างน้ำสะอาดอีก 3 ครั้ง
  4. ตักลำไยออกให้สะเด็ดน้ำ
  5. เรียงลำไยใส่ถาดให้เต็มถาดและนำเข้าตู้แช่แข็ง
  6. เมื่อลำไยแข็งได้ที่แล้วอยู่ที่อุณหภูมิ -40 องศา
  7. นำเข้าตู้อบฟรีซดราย ใช้เวลาอบประมาณ 24 ชั่วโมง
  8. เมื่อลำไยอบได้ที่แล้ว นำออกจากเตาแล้วแพ็กใส่ถุงบรรจุภัณฑ์

ลำไยฟรีซดราย เป็นผลไม้อบเพื่อสุขภาพ รสชาติหวานตามธรรมชาติ กรอบอร่อย ไฟเบอร์สูงและมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ

คุณเยาวเรศ หลวงมูล ฝ่ายการตลาด กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ฟรีซดราย ตลาดระดับ Premium ในต่างประเทศมีความต้องการสูงมาก เช่น สิงคโปร์และญี่ปุ่น เพราะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาทิ ลำไยออร์แกนิก Freeze Drying ราคาที่จำหน่าย 3,000-4,000 บาท/กิโลกรัม-มะม่วงมหาชนกออร์แกนิก Freeze Drying จำหน่ายราคา 2,000-2,500 บาท/กิโลกรัม-กระเทียมออร์แกนิก Freeze Drying จำหน่ายราคา 2,500 บาท/กิโลกรัม

จากการตรวจเยี่ยมกลุ่มของ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า ทางกลุ่มมีความคิดริเริ่มที่ดี มีความสามัคคี มีความมุ่งมั่นนำเอานวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันในตลาดได้และมีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการทำงานแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และเกษตรกร พร้อมนี้ได้มอบแนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเกษตรด้านวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์และพืชผักสมุนไพร นำไปขยายผลสู่เกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและยกระดับราคาสินค้าเกษตรโดยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ เลขที่ 141/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 โทร. (089) 850-2474, (091) 069-9325, (084) 487-1663