ซี.พี. เวียดนาม ร่วมจัดงานมหกรรมบริจาคโลหิตแห่งชาติของเวียดนามต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

ฯพณฯ ดั่ง ถิ หง็อก ถิ่ญ รองประธานาธิบดีเวียดนาม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมบริจาคโลหิตแห่งชาติ (Lễ hội Xuân Hồng 2019) ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดโดยสถาบันโลหิตวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับ คณะกรรมการรณรงค์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดเวียดนาม และ ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนชาวเวียดนามเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ทั้งนี้ ซี.พี. เวียดนาม ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ซีพีและค่าใช้จ่ายจัดงาน พร้อมทั้งมอบของขวัญให้แก่ผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย ณ สถาบันโลหิตวิทยาแห่งชาติเวียดนาม (NHBIT) กรุงฮานอย