โคราชแล้ง ลำน้ำมาศแห้ง 3 อ่าง เหลือน้ำ 30% ชป. 8 หวั่นฝนทิ้งช่วงนาน ผลกระทบเอลนิโญ่

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเริ่มขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น โดยเฉพาะแม่น้ำลำน้ำมาศ พื้นที่ ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เชื่อมต่อระหว่างอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา หล่อเลี้ยงคนในตำบลประสุข 10 หมู่บ้าน ปัจจุบันเริ่มแห้งขอด บางช่วงสามารถเดินข้ามได้

นางสุนี เจริญศรี อายุ 52 ปี ชาวบ้าน บ้านละโว้ หมู่ที่ 20 ต.ประสุข อ.ชุมพวง กล่าวว่า ปีนี้ภัยแล้งมาเร็ว อีกทั้งฤดูฝนที่ผ่านมา พื้นที่มีฝนตกน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำภายในลำน้ำมาศ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักในอำเภอชุมพวงแห้งขอด ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงโคกระบือ

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ 5 แห่ง ของ จ.นครราชสีมา ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าทุกปี มีปริมาณน้ำกักเก็บรวม 505.03 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 50.16 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 1,006.90 ล้าน ลบ.ม. แยกเป็นอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 210.56 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69.12 ของความจุกักเก็บทั้งหมด อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 59.42 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42.14 ของความจุกักเก็บทั้งหมด อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บ 137.54 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50.01 ของความจุกักเก็บทั้งหมด อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งหมด 59.88 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38.630 ของความจุกักเก็บทั้งหมด และอ่างเก็บน้ำลำนางรอง อ.เสิงสาง มีความจุกักเก็บทั้งหมด 37.62 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30.99 ของความจุกักเก็บทั้งหมด“สำนักงานชลประทานที่ 8 จึงต้องบริหารจัดการน้ำไว้สำหรับอุปโภคและบริโภคเป็นหลัก ส่วนการปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรัง ไม่มีนโยบายส่งน้ำให้เกษตรกร จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบเกษตรกรหลายคนที่เคยปลูกข้าวนาปรัง ตอนนี้ไม่มีใครปลูกแล้ว แต่มีบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน จึงไม่มีผลกระทบกับเกษตรกร โดยอ่างเก็บน้ำต่างๆ จะปล่อยให้พื้นที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น

พร้อมกันนี้ได้ประสานงานการประปาส่วนภูมิภาค ให้แจ้งว่ามีพื้นที่ใดบ้างขาดน้ำประปา เพื่อชลประทานจะปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำไปให้ ในส่วนของชาว อ.เมืองนครราชสีมานั้น ไม่น่าห่วงเพราะมีเครื่องสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองโดยตรงอยู่แล้ว และอ่างเก็บน้ำลำตะคองมีปริมาณน้ำกักเก็บเกือบ 65% จึงขอให้มั่นใจว่ามีน้ำเพียงพอสำหรับฤดูแล้งนี้แน่นอน อย่างไรก็ตาม ปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ่ ซึ่งทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงนาน ดังนั้นต้องเก็บน้ำไว้ส่วนหนึ่งสำหรับฤดูฝนที่จะถึงนี้ด้วย” นายเกียรติศักดิ์ กล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์