สังคมสุขใจ ตามรอยพระบาท…สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพระบาท…สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง”  กล่าวว่า  การจัดงานในปีนี้มีคุณค่าและความหมายอย่างยิ่ง โดยมีพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

“ขอเป็นกำลังใจให้ เดินหน้าพัฒนาต่อไปเพื่อร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯให้คงอยู่เพื่อประโยชน์และความสุขที่ยั่งยืนของประชาชนคนไทยในอนาคต โดยขอบคุณ ททท. และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้น และขอแสดงความชื่นชมมูลนิธิสังคมสุขใจ ที่ขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล มาถึงจุดของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ  ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม พัฒนาทั้งโซ่อุปทาน ต้นน้ำ- กลางน้ำ-ปลายน้ำ เพื่อขับเคลื่อนแบบบูรณาการซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงสังคมแบบใหม่ผ่านโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์   และนับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศได้ครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ” หม่อมหลวง ปนัดดา กล่าว

ส่วนคุณอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธานจัดงาน “สังคมสุขใจ” เล่าว่า ภายใต้แนวคิด“ตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง”  ทำให้ทุกภาคส่วนทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ซึ่งในงานสังคมสุขใจจะเห็นความร่วมมือกันของแต่ละภาคีเครือข่าย ทั้งที่กำลังเริ่มต้นและกำลังเรียนรู้รวมไปถึงคนที่ทำสำเร็จแล้ว โดยยกตัวอย่างเยาวชนของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม รวมทั้งตัวอย่างจากคนต้นแบบที่สามารถพลิกวิถีเกษตรอินทรีย์จากหลายจังหวัดมารวมตัวกันในงาน เพื่อเป็นต้นแบบและทำให้ผู้มาเดินงานมีความเชื่อมั่นในวิถีพอเพียง ผ่านกิจกรรม “สังคมสุขใจ” ภายใต้ความร่วมมือของ ททท. โดยประชาชนสามารถเรียนรู้จาก  9 โซนกิจกรรม  และสามมารถเลือกเข้าไปมีส่วนร่วมตามความสนใจและตามความชอบ

คุณอรุษ นวราช

“ขอบคุณ ททท. ภาคีเครือข่าย รวมถึงเกษตรกร ที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ จนเกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง และดีใจที่งานดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน  มูลนิธิสังคมสุขใจ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการ สามพรานโมเดล ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติเพื่อสานต่อพระราชปณิธานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ” คุณอรุษ กล่าว

 

ททท. หวังวิถีพอเพียงจากเกษตรอินทรีย์  สร้างรายได้ให้ประเทศไทยระยะยาว

สำหรับคุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เล่าว่า โครงการ ”เที่ยวตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง” ในงานสังคมสุขใจเป็นกิจกรรมแรกที่ ททท.ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจและกลุ่มภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคภายใต้โครงการ“ท้าเที่ยวข้ามภาค”ในการกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคและสร้างกระแสต่อเนื่องตลอด

“ในปี 2560 มีแผนนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่ท้าทายแปลกใหม่และเชื่อมโยงกับประสบการณ์ท้องถิ่น (Local Experience) เพื่อเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ส่วนรายได้จากการจัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 3 ผ่านแนวคิดเที่ยวตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีพอเพียง คาดว่าช่วง 3 วัน ตลอดการจัดงานนั้น มีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คน และ มีเงินหมุนเวียนสะพัดกว่า 270 ล้านบาท” คุณยุทธศักดิ์ เล่าให้ฟัง

ส่วนบรรยากาศงานนับเป็นต้นแบบที่ดีของการจัดงานที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำไปทำต่อได้เพราะมีการจัดเป็นพื้นที่9โซนกิจกรรมแบ่งตามความสนใจที่แตกต่างกัน ได้แก่  โซนจุดลงทะเบียน แจกฟรีข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ คนละ1 กิโลกรัม จากคุณประกิต สุนประชา เกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล ซึ่งบริจาคข้าวให้จำนวน 1 ตัน , โซน ร้านค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มีผลผลิตอินทรีย์สดจากไร่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากชนิดมาให้เลือกซื้อ , โซนWork Shop การสอนการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร  ปั่นน้ำผักผลไม้จากพลังงานจักรยาน ผ้ามัดย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ ทำสมุนไพรลูกประคบ,โซนตลาดสุขใจ  มีอาหารอินทรีย์หลากหลายเมนูให้ลิ้มลอง , โซนเวทีกลาง ผู้เข้าชมงานได้ฟังเรื่องเล่าดีๆ จากคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรง โดยบอกเล่าศรัทธา ที่มีต่อเกษตรอินทรีย์ และ ผลความสำเร็จที่ได้ทำ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศในการเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความพอเพียง

ส่วนเกษตรกรต้นแบบ อาทิ คุณโจน จันใด ผู้ก่อตั้ง พันพรรณ , คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี และคุณวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการกรีนเน็ต (Greennet)  รวมทั้งภายในงาน ททท.มีนิทรรศการต้นแบบ อย่างเช่นนิทรรศการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท และ นิทรรศการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแบบอีโค่ ทัวร์ริสต์ซึ่ม ( Eco Tourism )ในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมแจกหนังสือคู่มือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทฟรี!! กว่า 20,000 เล่ม มีการจัด นอกจากนี้งานนี้ยังมีความน่าสนใจ โดยให้คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี ซึ่งเป็นพรีเซ็นเตอร์โครงการ “ท้าเที่ยวข้ามภาค” ร่วมแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ และร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อป พร้อมบทเพลงพระราชนิพนธ์จากคุณโก้ มิสเตอร์แซก แมน ซึ่งภาพรวมการจัดงานนับว่าสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับภาครัฐและภาคเอกชน ในการจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในครั้งต่อๆไปได้

ผู้สนใจต้องการเชื่อมโยงวิถีเกษตรที่ทำอยู่เข้าสู่เกษตรอินทรีย์กับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน รวมทั้งตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 9  ด้วยวิธีศึกษาจากโครงการสามพรานโมเดล ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ  โทร 034-322588-93 หรือ Facebook/สามพรานโมเดล