“สศก.” เผยรายได้เกษตรกร ก.พ.ดัชนีเพิ่ม 3.89% คาด มี.ค. หดตัว เหตุผลผลิตล้นตลาด

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมรายได้ของเกษตรกร โดยสำรวจจากดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ว่า มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประมาณ 3.89% ซึ่งเป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.65% โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี มันสำปะหลัง และสุกร และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.21% โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่

ข้าวเปลือกเจ้าราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออก รวมถึงความต้องการบริโภคภายในประเทศมีทิศทางเพิ่มขึ้น ส่วนมันสำปะหลังมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันสำปะหลัง ขณะที่สุกรมีความต้องการบริโภคจากตลาดภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

นางสาวทัศนีย์ กล่าวว่า ในส่วนของสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สับปะรด เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ปาล์มน้ำมันความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยกว่าผลผลิต และยังมีสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบอยู่มาก ส่วนกุ้งขาวแวนนาไมประเทศคู่ค้าชะลอคำสั่งซื้อ แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้น

“หากพิจารณาแนวโน้มดัชนีรายได้ของเกษตรกรในเดือนมีนาคม 2562 คาดว่ามีการปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.39% เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าปรับตัวลดลง 4.42% ในสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม และกุ้งขาวแวนนาไม นอกจากนี้ ยังคาดว่า ดัชนีผลผลิตจะปรับตัวลดลง 2.07% จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน สับปะรด หอมแดง และหอมหัวใหญ่ โดยสินค้าสำคัญที่จะมีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนมีนาคม ได้แก่ ข้าวนาปรัง และมันสำปะหลัง ทั้งนี้ เดือนเมษายน 2562 คาดว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรจะทรงตัว ส่วนดัชนีราคา มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และดัชนีผลผลิตจะขยายตัวลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน”

ที่มา : มติชนออนไลน์