กลุ่มมิตรผล เปิดอุทยานมิตรผลด่านช้าง ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม Bonsucro Global Week 2019 ชูต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน

Mitr Phol_Bonsucro Global Week 2019 Visit (1)

สุพรรณบุรีฯ – เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มมิตรผล เปิดอุทยานมิตรผลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม “Bonsucro Global Week 2019” กว่า 140 คน จากนานาประเทศทั่วโลก เผยต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยเปิดให้เยี่ยมชมการจัดการ

ไร่อ้อยสมัยใหม่แบบ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการไร่อ้อยด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงเยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงงานน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ รวมถึง “สุขยิ่งฟาร์ม” พื้นที่เกษตรกรรมของชาวไร่อ้อยต้นแบบที่นำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ควบคู่กับการประกอบอาชีพการปลูกอ้อยเพื่อสร้างความยั่งยืน

การศึกษาดูงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Bonsucro Global Week 2019 การประชุมด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลระดับโลกประจำปี ซึ่งมีตัวแทนองค์กรชั้นนำจากนานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน จัดโดย Bonsucro องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่มุ่งยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั่วโลกอย่างยั่งยืน