ซี.พี. บังกลาเทศ ต้อนรับ เกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย เยี่ยมชมการผลิตอาหารปลาปลอดภัยมาตรฐานโลก

นายชลสิทธิ์ เวทยะวานิช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซี.พี. บังกลาเทศ จำกัด ให้การต้อนรับ เกษตรกรและตัวแทนจำหน่ายในเขตภาคเหนือ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จำนวน 22 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำโบกูร่า ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารปลาแห่งใหม่ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต และเป็นมิตรต่อ     สิ่งแวดล้อม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล