ซีพีเอฟ เปิดโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ต้อนรับ CP Ambassador 2019 ตอกย้ำ ไก่ซีพี ปลอดภัย ไม่ใช้ฮอร์โมน

นางสุรีรัช มะหะเลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ คณะ CP Ambassador 2019 เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูปสระบุรี เพื่อศึกษากระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีและ  นวัตกรรมอันทันสมัย ตามมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมตอกย้ำความมั่นใจ ไก่ซีพี ปลอดภัย ไม่ใช้ฮอร์โมน ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูป จังหวัดสระบุรี

โดย CP Ambassador 2019 คือกลุ่มคนที่พร้อมจะทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราว และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ ตามแนวความคิดของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่เห็นพลังของพนักงานในเครือฯ ที่พร้อมจะช่วยกันเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องสู่สังคม