แล้งลามปทุม คลอง 9 แห้งขอด พืชผลเริ่มเสียหายจากขาดน้ำ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ วิกฤตภัยแล้งเริ่มคุกคามอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี ซึ่งแหล่งน้ำในชลประทานคลอง 9 แห้งขอดเป็นบางช่วงและตามคลองซอยแอลเกือบจะทุกแห่งน้ำเริ่มแห้งขอด และพืชผลทางการเกษตรใกล้เก็บเกี่ยวส่งผลให้เกษตรกรเริ่มขาดแคลนน้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรโดยเริ่มสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรจำนวนหลายร้อยไร่เป็นอย่างมาก

ด้านนางสา เต็มมูล อายุ 62 ปี ชาวบ้าน หมู่ 7 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ตนเองนั้นทำสวนพืชล้มลุกและสวนกล้วยหอมอยู่ประมาณ 50 ไร่ซึ่งในช่วงนี้ไม่สามารถสูบน้ำจากคลองชลประทานที่ 9 เข้าร่องสวนได้เนื่องจากน้ำจากคลองระพีพัฒน์ไหลเข้าคลองชลประทานที่ 9 บางส่วนน้ำติดสันดอนในหมู่ 8 ต.บึงกาสาม ซึ่งอยากฝากหน่วยงานชลประทานช่วยปล่อยน้ำมาให้อย่างสม่ำเสมอเพราะน้ำไม่มีและในช่วงดังกล่าวนี้ผลผลิตใกล้เก็บเกี่ยวแล้วจึงอยากจะให้ทาง อบต.บึงบา ช่วยเร่งแก้ไขให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรก่อนที่ผลผลิตทางการเกษตรจะเสียหายไปมากกว่านี้