วปธ. มอบวุฒิบัตรหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ รุ่นที่ 14

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ รุ่นที่ 14 มีผู้จบการศึกษา การศึกษา 2562 และมีผู้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ ในฐานะ วิทยากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น และผู้สนับสนุนหลักสูตรฯ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธี พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ “การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับที่ปรึกษาธุรกิจ” โดย อาจารย์คารา พลสิทธิ์ ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ดร. วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทางหลักสูตรฯ ได้สร้างที่ปรึกษาคุณภาพสู่ตลาดเพื่อรองรับงานจากภาครัฐและเอกชนมา เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ ของ SMEs ใน ปัจจุบัน อาทิ การส่งเสริมด้านตลาด การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยีการผลิต และด้านการประหยัดพลังงาน การเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐ การลดต้นทุนและเพิ่มกำไร เพื่อสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ก่อนก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลก

โดยในงานมี นายอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งทางสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMECN Association) ได้ดำเนินการจัดหลักสูตร “วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) Professional Business Consulting For Enterprise Development Thailand (PBC)” ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้ว 14 รุ่น โดยหลักสูตรฯ มีกำหนดจะเปิดการเรียนการสอนในรุ่นที่ 15 และ 16 ในปีการศึกษา 2563