เกษตรกรปทุมฯ แย่งน้ำคลอง 11 ที่แห้งขอด อบต.บึงกาสามเร่งสูบ 2 จุด บรรเทาปัญหา

วันที่ 16 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าเกษตรกรที่ทำนาทำสวนช่วงคลอง 11 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ต่างแย่งกันสูบน้ำเข้ากักเก็บในร่องสวนจนน้ำในคลองชลประทานที่ 11 แห้งขอดคลอง ภายหลังแนวโน้มปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำเริ่มลดน้อยไม่เพียงพอใช้ทำการเกษตร ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองเสือเตรียมรับมือภัยแล้ง ดังนั้นเกษตรกรจึงขอวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลด้วย เพราะหากมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านก็สามารถที่จะทำการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งขายเสริมสร้างรายได้อีกด้วย

นายไพศาล ศรีธเนศสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ตนเองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิก อบต.ได้มีแนวคิดกำหนดนโยบายการพัฒนาของพื้นที่ อบต.บึงกาสามร่วมกันในการแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคมในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ในเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรโดยเฉพาะน้ำในการทำเกษตรกรรมจะประสบปัญหาไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งเพราะประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตร

ดังนั้น จึงมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการสูบน้ำจากคลองส่งน้ำให้กับเกษตรกรทั้ง 9 หมู่บ้านจำนวน 2 จุดใหญ่โดยจุดแรกจะสูบน้ำจากคลองระพีพัฒน์เข้าคลองแอนให้กับหมู่ 3-6-7-8-9 และในจุดที่สองสูบน้ำจากคลองส่งน้ำที่ 10 เข้าคลองแอนให้กับหมู่ 1-2-3-4-5 เพื่อให้เกษตรกรสูบน้ำเข้าสวนได้อย่างสะดวกและมีน้ำเพียงพอในการทำเกษตรตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ต่อไป