แล้งพ่นพิษ! น้ำโขงช่วงแก่งคอนผีหลงลดระดับ ห่วงกระทบ ‘ไก’ ตามโขดหิน

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพของแม่น้ำโขงระหว่างอำเภอเชียงของกับอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะช่วงแก่งคอนผีหลง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 11 จุดที่ทางการจีนมีแผนที่จะดำเนินโครงการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงก่อนหน้านี้ รวมถึงบริเวณแก่งผาได ซึ่งเป็นแก่งสุดท้ายก่อนที่น้ำโขงจะสิ้นสุดประเทศไทยในทางตอนเหนือเริ่มมีระดับที่ลดต่ำลง โดยบางช่วงมีเนินทรายและโขดหินโผล่ขึ้นมาจากน้ำจนเห็นได้ชัด ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาและ สปป.ลาว ทำให้แม่น้ำสาขาที่จะมีน้ำไหลมาสมทบนั้นมีปริมาณน้อย เพราะส่วนหนึ่งถูกกักและนำไปใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค แต่อย่างไรก็ตาม ระดับน้ำยังคงที่เฉลี่ยอยู่ระดับ 2-4 เมตร มีเพียงบางจุดที่ต่ำกว่า 2 เมตรที่ร่องน้ำตื้นเขิน โดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือท่องเที่ยวและเรือเดินสินค้าแต่อย่างใด

โดยนายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มอนุรักษ์เชียงของ เปิดเผยว่า ขณะนี้แม่น้ำโขงจะไม่แห้งมากนัก เนื่องจากทางการจีนยังมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ่งหงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและการเดินเรือสินค้า แต่ระดับน้ำจะไม่คงที่ บางวันน้ำก็จะขึ้นสูงหากมีการระบายน้ำมามาก และบางช่วงที่มีการปิดเขื่อนก็จะทำให้น้ำแห้ง จึงทำให้เป็นปัญหาในเรื่องการทำลายระบบนิเวศโดยเฉพาะไกน้ำจืด ที่เจริญเติบโตได้ดีในแม่น้ำโขง เป็นแหล่งอาหารของปลาและแหล่งสร้างรายได้ของชาวอำเภอเชียงของที่เสียหายไปเป็นจำนวนมากจนปัจจุบันมีให้เห็นน้อยมาก เนื่องจากกระแสน้ำไหลหลากหลังน้ำแห้งได้กัดเซาะเอาไกหลุดออกไปจากโขดหินทำให้ไกตาย