พันครัวเรือนเดือดร้อน! อ่างเก็บน้ำไทยประจันแห้งขอด ชาวบ้านแห่ขอน้ำกับอบต.ยางหักแล้ว

วันที่ 18 มีนาคม 2560 นายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ อายุ 52 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายนพรัตน์ จั่นสำอาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครฝนหลวงตำบลยางหัก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณอ่างเก็บน้ำไทยประจัน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ที่มีความจุน้ำประมาณ 6 หมื่นลูกบาศก์เมตร หลังพบว่ามีสภาพแห้งขอดเหลือปริมาณน้ำอยู่ติดก้นอ่างเล็กน้อย ไม่สามารถแจกจ่ายไปสู่ราษฎรในพื้นที่ได้ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำมีตะกอนดินทับถมเป็นจำนวนมากจนมีสภาพตื้นเขิน ทำให้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในปริมาณน้อยมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ขณะนี้ไม่สามารถปล่อยน้ำออกไปช่วยเหลือประชาชนประมาณกว่า 1,000 เรือนที่อาศัยอยู่บริเวณด้านล่างได้

ขณะที่ชาวบ้านได้ลงชื่อแจ้งไปยัง อบต.ยางหัก ในการขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ที่มีอยู่ประจำเพียงคันเดียวก็ไม่เพียงพอต่อการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือในพื้นที่

นายอนุสรณ์ เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำไทยประจันหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 5 ประมาณกว่า 400 หลังคาเรือน และยังคงมีอีกหลายหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบอีก เช่น หมู่ที่ 3 หมู่ 2 เรื่อยลงไปยังพื้นที่ติดจังหวัดเพชรบุรี หล่อเลี้ยงประชาชนกว่า 1,000 กว่าหลังคาเรือน ที่ต้องอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และปัญหาน้ำแล้งเกิดซ้ำซากอยู่ทุกปี ขณะที่ในอดีตสภาพพื้นที่อ่างเก็บน้ำจุดนี้จะมีลักษณะลึกมาก แต่ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินมีตะกอนดินทับถมอยู่มาก ซึ่งหากฝนไม่ตกลงมาภายใน 20 วัน บริเวณแถบนี้จะมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าสีเขียว จึงมีความเป็นห่วงเรื่องสัตว์ป่าจำนวนมากที่อยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจะลงมาหาน้ำกินบริเวณอ่าง และจะต้องพบเจอสัตว์ร้ายที่เป็นศัตรูเฝ้าทำร้ายกันเหมือนเช่นปีที่แล้วที่เกิดกวางป่าตัวใหญ่ตาย 1 ตัว และ เก้งอีก 2 ตัว ที่ลงมากินน้ำในอ่างและมาถูกสัตว์ทำร้ายตาย อีกทั้งยังมีสัตว์ป่าลงกินน้ำติดดินโครนในอ่างแห่งนี้ ทำให้ช่วยเหลือชีวิตไม่ทันตายไปในที่สุดดั่งที่เคยเป็นข่าวมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา

นายอนุสรณ์กล่าวอีกว่า ส่วนปัญหาความเดือดร้อนขณะนี้ได้จัดประชุมร่วมกับชาวบ้านโดยมติในที่ประชุมมีการลงประชาคมหมู่บ้านในการทำเรื่องของบประมาณขุดลอกเร่งด่วนก่อน ขณะนี้เรื่องได้ผ่านขึ้นไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลยางหักแล้ว อยู่ในช่วงรอการประชุมของสภาว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร ซึ่งได้เข้าไปติดตามความคืบหน้าทราบว่าเรื่องดังกล่าวที่เสนอไป ได้เข้าแผนงานและมีการเตรียมดำเนินการขุดลอก การวางแผน การตั้งงบประมาณในการดำเนินการแล้ว

“ส่วนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เร่งด่วนได้ประสานขอความช่วยเหลือแจงเรื่องไปยัง นายธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เพื่อขอให้ประสานไปถึงนายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ให้ช่วยนำเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำไทยประจันที่แห้งขอดช่วงนี้ก่อน เพราะในพื้นที่แห้งแล้งมีใบไม้ทับถมจำนวนมาก เป็นสาเหตุการเกิดไฟป่าซึ่งเป็นอีกเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังเพิ่มด้วย” นายอนุสรณ์ กล่าว

นอกจากนี้ นายอนุสรณ์กล่าวว่า ปัญหาที่กำลังจะตามมาจากน้ำแล้ง คือพืชผลทางการเกษตร ผัก ผลไม้ เงาะ ทะเรียน มังคุด ผักระยะสั้น เช่น แตงกวา ถั่วฝักยาว และอื่นๆ ชาวบ้านเริ่มกังวลแล้วว่าในเมื่ออ่างเก็บน้ำไทยประจันซึ่งเปรียบเสมือนโอ่งใบใหญ่ได้แห้งขอดลงแล้วโอ่งใบเล็กอย่างสระน้ำที่ได้ขุดไว้ใช้มีความจุไม่มากนั้น ก็คงจะแห้งลงในอีกไม่นานนี้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ทราบว่าชาวบ้านหลายคนได้เริ่มกรอกใบสมัครขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคจาก อบต.ยางหักตามลำดับเลขที่ เนื่องจากทาง อบต.มีรถบรรทุกน้ำในพื้นที่เพียงคันเดียว ไม่เพียงพอต่อพื้นที่ จำเป็นต้องให้ชาวบ้านแจ้งความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนน้ำแต่ละหลังคาเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นช่วงนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปก่อน