เขาชะงุ้มฯ ผุดไอเดีย “เรียนยังชีพออนไลน์ด้วยตนเองที่บ้าน” สู้ภัยโควิด -19 พร้อมแจกฟรี “วัสดุชุดพืชผักพร้อมปลูก ”

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จัดโครงการ “ศึกษาออนไลน์ อุ่นใจ ไร้โควิด 19” ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยการเปิดสอนบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการทำเกษตรอย่างง่าย

ทั้งเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ เช่น การผลิตปุ๋ยใช้เองจากวัสดุเหลือใช้ภายในครัวเรือน การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักสูตรต่าง ๆ ตลอดถึงการเพาะกล้าพันธุ์พืช วิธีการปักชำ การเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ การทำสบู่ และน้ำยาเอนกประสงค์ เป็นต้น

ในหลักสูตรออนไลน์เหล่านี้จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในโครงการฯ ทำการบันทึกเทปเป็นคลิปวิดีโอ พร้อมตัดต่อให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งที่ผ่านมาก่อนเกิดวิกฤตการณ์โควิด -19 ทางโครงการฯ จะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไม่ต่ำกว่า 2 แสนคนต่อปี แต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ไม่มีผู้เดินทางมายังโครงการฯ เลย เพราะจะต้องอยู่กับบ้านลดการเคลื่อนไหว

“ แต่ทุกคนยังต้องบริโภคซึ่งหากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ก็สามารถทำการเพาะปลูกเองได้โดยใช้พื้นที่ข้างบ้าน ริมรั้ว แม้แต่ระเบียงคอนโดก็จะสามารถทำได้ ก็จะทำให้มีพืชผักบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง และได้ใช้เวลาที่อยู่กับบ้านให้เป็นประโยชน์อีกด้วยทางโครงการฯ จึงจัดทำหลักสูตรการเพาะปลูกออกเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ขึ้น” นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าว

นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า หลักสูตรที่ได้ผลิตและเผยแพร่คลิปออกไปแล้วนั้นเป็นเรื่องการผลิตน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ทั้ง 2 เรื่องนี้จะช่วยให้ผู้ที่นำไปใช้สามารถบำรุงต้นพืชที่ปลูกให้มีความสมบูรณ์และให้ผลผลิตได้ดีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ชุดปลูกผัก “ปลูกเองกินเอง ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด”

ขณะที่เกษตรกรทั่วไปก็สามารถลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างดี ทำให้มีกำไรจากการขายมากขึ้น โดยผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook ของโครงการฯ และทาง YouTube ช่อง “เขาชะงุ้มชาแนล khao-Changum-Chanel”

นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังได้มีการจัดทำโครงการผลิตชุดปลูกผักพร้อมปลูก เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจนำไปปลูกที่บ้านได้เลย ในกิจกรรมแจกจ่ายชุดปลูกผัก “ปลูกเองกินเอง ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” ประกอบด้วย ภาชนะสำหรับปลูก อาทิ เข่งไม้ไผ่ ดินปลูกที่ผสมสมปุ๋ยเรียบร้อยแล้ว พร้อมเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งประชาชนที่รับไปจะสามารถทำการเพาะปลูกแล้วนำไปวางในบริเวณบ้านคอยรดน้ำบำรุงไว้เก็บเกี่ยวมาบริโภคเองในครัวเรือนได้เลย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือมีน้อยใช้น้อยแค่พอตัว เป็นภูมิคุ้มกัน โดยมีปัจจัยเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนรองรับสถานการณ์ในยามเกิดวิกฤติ

ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้จัดเตรียมชุดพืชผักพร้อมปลูกไว้ จำนวน 500 ชุด โดย 300 ชุดจะแจกแก่ผู้สนใจที่เดินทางมารับด้วยตนเองที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ ส่วนอีก 200 ชุด จะแจกด้วยการจัดส่งให้กับผู้สนใจทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook :  ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งจะมีคำแนะนำสำหรับการติดต่อเพื่อขอรับชุดพืชผักพร้อมปลูกได้

สำหรับโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ให้จัดตั้งโครงการฯ ขึ้นมา เพื่อดำเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ ทดสอบ วางแผนและจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยดำเนินการในลักษณะเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มอบชุดปลูกผัก “ปลูกเองกินเอง ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด”ให้ประชาชนที่สนใจ

“ภายในโครงการฯ มีกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน การพัฒนาพันธุ์พืช และวิธีการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทำกินได้อีกครั้ง ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้และนำเอาไปปรับใช้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางเข้ามาดูงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ธรรมชาติของพื้นป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูจากป่าเสื่อมโทรม ดินเลว ลักษณะเป็นเขาหัวโล้น ที่สามารถฟื้นคืนกลับมามีป่าไม้อย่างสมบูรณ์ ตลอดถึงการพัฒนาป่าเต็งรังให้กลายเป็นป่าเบญจพรรณในปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง และนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองจนประสบความสำเร็จทั้งในครัวเรือน และเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นจำนวนมาก”นายอนุรักษ์ กล่าวในที่สุด

………………………………….

พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน, มติชนสุดสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรม ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้บ้านปูฯ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้ามูลค่า 1 ล้านบาท ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยบริการประชาชนอย่างปลอดภัย
บทความถัดไป“ลำพระเพลิง”สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ2563 หนุนสมาชิกยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก-ผลไม้ปลอดสาร สร้างรายได้มั่นคง