ชงแก้กฎหมายเพิ่มประกันสังคม 10% คลังดันคนไทยออมภาคบังคับ-เลี้ยงตัวหลังเกษียณ

คลังลุยอุ้มคนแก่มีรายได้หลังเกษียณ 50% เผย รัฐบาลเตรียมแก้กฎหมายประกันสังคม เพิ่มเงินสมทบจาก 5% เป็น 10% พร้อมหนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ หวังแก้ปัญหางบฯ รัฐต้องบานกว่า 7 แสนล้าน ภายใน 15 ปี

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ระบบบำนาญและการลงทุนเป็นเรื่องท้าทายของประเทศไทย เนื่องจากก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว หากไม่เตรียมการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ภาระงบประมาณการดูแลผู้สูงอายุ 15 ปีข้างหน้า สูงถึง 6-7 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะทำให้คนไทยมีเงินบำนาญหลังเกษียณไม่น้อยกว่า 50% ของรายได้สุดท้ายก่อนเกษียณ จะทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอการดำรงชีวิต

ระบบบำนาญของไทยมีหลายแบบ ตั้งแต่ กองทุนบำเหน็ญบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุนภาคบังคับของข้าราชการ ซึ่งมีการดำเนินงานที่ดีทำให้สมาชิกมีรายได้หลังเกษียณสูงถึง 70% อย่างไรก็ตาม คลังได้พิจารณาแก้กฎหมาย กบข. ให้ตั้งหน่วยงาน หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) รับจ้างบริหารเงินกองทุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกของ กบข. มากขึ้น

นายสมชัย กล่าวอีกว่า การแก้ไขกฎหมาย กบข. ได้รับความเห็นชอบจาก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว. คลัง ส่วนหนึ่งก็เพื่อรองรับให้ กบข. ไปบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมาย คาดว่าจะผ่านการพิจารณาของ สนช. ในปีนี้ และมีผลบังคับ มกราคม 2561 เป็นต้น

สำหรับ กบช. จะเป็นการออมภาคบังคับของแรงงานภาคเอกชน โดยให้ผู้ประกอบการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน จากเดิมที่เป็นกองทุนภาคสมัครใจ ซึ่งจะทำให้แรงงานเอกชนมีรายได้หลังเกษียณจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคม รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 50%

ในส่วนของกองทุนประกันสังคม ปัจจุบัน มีสมาชิกสะสมเงินน้อย ทำให้มีรายได้หลังเกษียณต่ำเพียง 20% ของรายได้ก่อนเกษียณ ซึ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย ให้มีการส่งเงินสมทบเพิ่มมากขึ้น จาก 5% เป็น 10% และขยายอายุเกษียณ จาก 55 ปี เป็น 60 ปี รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน จะส่งผลให้กองทุนมีรายได้จ่ายสมาชิกหลังเกษียณมากขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลยังจะแก้ไขกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้สมาชิกแรงงานนอกระบบ รวมถึงรัฐบาลส่งเงินสมทบได้มากขึ้น เพื่อจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ระบบบำนาญให้มากขึ้น

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด