สวนสัตว์โคราชเปิดอาคารนกกระเรียนโลก โชว์ภารกิจขยายพันธุ์เพื่อปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่บริเวณโซนนก ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารนกกระเรียนโลกขึ้น เพื่อจัดแสดงภารกิจด้านการเพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ศึกษา โดยได้แบ่งพื้นที่ภายในอาคารเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1 นำเสนอเรื่องราวการทำงานเกี่ยวกับนกกระเรียนตามโครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ห้องที่ 2 พื้นที่จัดการเพาะพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย จนถึงการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ห้องที่ 3 ห้องฉายวีดิทัศน์ แสดงเรื่องราวของนกกระเรียนพันธุ์ไทย ผ่านจอวีดิทัศน์ และห้องที่ 4 จำแนกนกกระเรียนสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วโลก

ทั้งนี้ อาคารนกกระเรียนโลก จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน พร้อมกันนี้ยังได้มีกรงแสดงนกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่ทางสวนสัตว์นครราชสีมาทำการเพาะพันธุ์สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศ ก่อนที่จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิดอีกด้วย