นราธิวาส หนุนปลูกข้าวหอมกระดังงา ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ตลาดต้องการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าฯ นราธิวาส พร้อมด้วย ดร. จงรัก พลาศัย นายกสภา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ดร. รสคนธ์ แสงมณี อธิการบดี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ และ นายสุวิทย์ พูนศิลป์ ผู้ช้วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวหอมกระดังงาลิ้มรสชาติ ข้าวหอมกระดังงา ที่ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลงแขกเกี่ยวข้าวและร่วมรับประทานข้าวสวยที่เป็นข้าวหอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดนราธิวาส

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ม.นราธิวาสราชนครินทร์ และ ธ.ก.ส. ที่ต้องการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวหอมกระดังงาในทุกพื้นที่เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร เนื่องจากเป็นข้าวที่มีมูลค่า และมีคุณค่าทางอาหารสูง เป็นที่ต้องการของท้องตลาด อีกทั้งการส่งเสริมปลูกในมหาวิทยาลัยจะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในทุกคณะได้เรียนรู้และสัมผัสการปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว สร้างโอกาสในการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวหอมกระดังงาแบบนาประณีตในพื้นที่ที่เคยเป็นป่าเสม็ด และเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือเกี่ยวข้าวของท้องถิ่นที่เรียกว่า “แกะ” ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ควรจะอนุรักษ์ต่อไป

สำหรับบรรยากาศในการเกี่ยวข้าวครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน นักศึกษาร่วมกันใช้แกะในการเกี่ยวข้าว บางรายเพิ่งเคยใช้แกะเป็นครั้งแรก จึงรู้สึกตื่นเต้น และอยากเรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าวด้วยแกะไว้เพื่อสอนลูกหลานต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด

ภาพจาก; www.welovethaiking.com