“ข้าวตราฉัตร” ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ช่วยค่าครองชีพประชาชน ภายใต้โครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 6 “ค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทยคู่สังคม”

นางสาวจันทร์วลัย จิตตะยโศธร เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ข้าวตราฉัตร (คนกลาง) ร่วมงานแถลงข่าวภายใต้โครงการ พาณิชย์ลดฟราคา! ช่วยประชาชน Lot 6 “ค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทยคู่สังคม” ปี 2563 จัดขึ้นโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมการค้า  ส่ง-ปลีกไทย และธุรกิจค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน

โดย ข้าวตราฉัตร จับมือกับพันธมิตรตัวแทนจำหน่ายสินค้า ร้านค้าส่งปลีกท้องถิ่น ทั่วประเทศ จัดโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อข้าวหอมมะลิ 100% ฉัตรอุบล (ม่วง) หรือ ข้าวหอมฉัตรส้ม ขนาด 1 กิโลกรัม จำนวน 3 ถุง ในราคาพิเศษ 100 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ และแบ่งเบาภาระของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน 2563