“สุพรรณบุรี 50” สุดยอดอ้อยคั้นน้ำ หวาน หอม สร้างรายได้หลักพันต่อวัน

อาชีพเกษตรกรรมเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ท้าทาย เกษตรกรเจ้าของสวนต่างต้องหาวิธีดัดแปลงปรับเปลี่ยน หรือคิดพลิกแพลงพื้นที่ในการทำเกษตรอยู่เสมอเพื่อความอยู่รอดให้ทันยุคทันสมัย ไม่ใช่เพียงปลูกอย่างเดียวขายอย่างเดียว แต่ต้องมีพืชอย่างอื่นมารองรับกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง คนที่ไม่หยุดนิ่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดในยุคนี้

คุณประกอบ ศรีวะรมย์ อยู่บ้านเลขที่ 68 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เกษตรกรผู้ไม่หยุดนิ่งทำเกษตรผสมผสาน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพืชที่ปลูกอยู่ตลอดเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งผลที่ได้รับนับเป็นที่น่าพอใจ ข้อแรกคือมีกิน ถัดมาก็มีรายเข้าบ้านทุกวัน ทุกเดือน และทุกปี รวมถึงมีเงินเก็บด้วย มาดูกันว่าเขามีวิธีการจัดการสวนอย่างไรบ้าง

คุณประกอบ ศรีวะรมย์

คุณประกอบ เล่าว่า ตนเองทำเกษตรผสมผสานบนพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน ปลูกทุกอย่างที่กิน ทำทุกอย่างที่สามารถสร้างรายได้ โดยที่สวนจะแบ่งพื้นที่ 1 ไร่แรกแบ่งปลูกบ้าน สร้างโรงเรือน สร้างโรงสีข้าวเล็กๆ แล้วก็ปลูกผักสวนครัว จากนั้นเมื่ออยู่ตัวก็เริ่มซื้อที่เพิ่ม ค่อยๆ ขยับขยายไปเรื่อยๆ ตามสภาพ ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เผาถ่าน ปลูกข้าว สร้างรายได้หมุนเวียน มีผักสวนครัว และไข่ไก่เป็นพืชสร้างรายได้รายวัน กล้วยน้ำว้า กล้วยตาก สร้างรายได้รายอาทิตย์ และรายได้จากโรงสีข้าว แกลบ ปลายรำ ขายได้หมด ถ่านเผาวันเว้นวัน นอกจากจะขายเป็นเชื้อเพลิงได้แล้ว ยังได้น้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านก็สามารถนำไปขายสร้างรายได้ต่อ แต่จะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ เพราะล่าสุดที่สวนได้มีการปลูกอ้อยเพิ่ม จุดประสงค์เพื่อคั้นน้ำขายสร้างรายได้หลักอีกทาง จากเดิมมีรายได้จากสวนผสมผสานวันละ 700-800 บาท แต่พอมีอ้อยเข้ามา รายได้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกวันละ 1,300-1,500 บาท ต่อวัน ขึ้นอยู่กับความขยัน 

“สุพรรณบุรี 50” สุดยอดอ้อยคั้นน้ำ
หอม หวาน ชื่นใจ สร้างรายได้ดี

เจ้าของบอกว่า เพิ่งเริ่มปลูกอ้อยสุพรรณบุรี 50 ได้ปีกว่า เนื่องจากมองเห็นช่องทางว่าอ้อยพันธุ์นี้ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาเพื่อคั้นน้ำอยู่แล้ว รสชาติจะหอม หวาน สดชื่น และยังสามารถนำมาแปรรูปได้อีกหลายผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากการคั้นน้ำ เช่น ขายต้นพันธุ์ หรือทำน้ำตาลอ้อยก็ได้สามารถเก็บไว้ได้นาน การขนส่งง่ายและสะดวกกว่าผัก ผักถ้าไปออกบู๊ธที่สถานที่ไกลๆ การขนส่งค่อนข้างลำบากกว่า จึงตัดสินใจเริ่มปลูกอ้อยเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง บนพื้นที่ 7 งาน โดยแบ่งปลูกเป็น 2 แปลง แปลงที่ 1 ปลูก 2 งาน บนพื้นที่ราบ ปลูกในระยะ 2×2 เมตร แปลงที่ 2 ปลูก 5 งาน ยกร่องปลูก เนื่องจากพื้นที่เก่าเป็นผืนนาจึงต้องยกร่องปลูกเพื่อไม่ให้น้ำขัง ระยะการปลูกก็ 2×2 เมตร เหมือนเดิม

ผลผลิต 16-20 ลำ ต่อกอ

ขั้นตอนการปลูกอ้อยแบบประณีต ทำน้อย ได้มาก

 1. ยกร่อง 1 แปลง ยาว 80 เมตร กว้าง 4 เมตร ปลูกระยะ 2×2 เมตร ได้ 32 หลุม ปลูก 5 งาน ได้ประมาณ 567 หลุม

  เตรียมดิน ยกร่อง ปรับดิน
 2. ปรับแปลงให้เรียบ ขุดหลุม ใส่ถ่านบำรุงดินผสมปุ๋ยหมักขี้วัว ขี้ไก่ แต่ต้องหมักจนปุ๋ยเย็นถึงจะนำมาใช้ได้ และถ่านที่ใช้เป็นถ่านที่เผาเพื่อนำมาผสมกับปุ๋ยโดยเฉพาะ มีเตาแยกเพื่อเอาไว้เผากิ่งไม้เศษไม้เล็กๆ เผาเพื่อให้เป็นคาร์บอนแล้วนำไปผสมกับปุ๋ย ซึ่งในถ่านจะมีรูพรุนจะสามารถอมน้ำได้ดี และถ่านเป็นด่าง ดินเป็นกรดเจอด่างเข้าไปจะช่วยปรับค่าสมดุลให้เป็นกลาง

  ใช้ถ่านบำรุงดินผสมปุ๋ยหมัก
 3. เตรียมปลูกอ้อยสุพรรณบุรี 50 ไร้สารพิษ ปลูกในหลุมลึก 50×50 เซนติเมตร เพื่อเอาไว้เก็บน้ำช่วงหน้าแล้ง ให้น้ำขัง แล้ววางท่อนพันธุ์ไป 2 ข้อตา ต่อ 1 ท่อน

  ท่อนพันธุ์อ้อยสุพรรณบุรี 50
 4. จากนั้นดูแลรดน้ำ 1 สัปดาห์ รดน้ำ 1 ครั้ง ช่วงอ้อยยังเล็กจะใช้สายยางเดินรดในหลุมจนเต็มจะอยู่ได้ 1 สัปดาห์ พออ้อยโตแตกกอให้พรวนดินกลบหลุม

  ลงมือปลูก 

วิธีการดูแล

 1. ขยันลอกกาบอ้อยทุกเดือน เพื่อไม่ให้มดแมลงมาอาศัยและไปเจาะกินผลผลิตเสียหาย และอีกข้อดีก็คือเมื่อลอกกาบออก ลำอ้อยก็จะโดนแดดไม่เป็นโรคราก็จะสวยด้วย
 2. ขยันพ่นฮอร์โมนทุก 10 วัน แต่ถ้าไม่สะดวกให้พ่นเดือนละครั้ง ใส่ปุ๋ยหมักเมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน
 3. ทำแปลงให้สะอาด ถ้ารกมากจะมีหนูข้อนี้ต้องระวัง กาบที่ลอกให้นำมาคลุมดินไว้แต่ถ้าเยอะมากเกินไป ให้นำมาทิ้งข้างนอก หมั่นตัดหญ้า กำจัดวัชพืช

  ปอกกาบอ้อย ใส่ปุ๋ยหมัก+ถ่านบำรุงดิน

ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต จากวันเริ่มต้นถึงวันที่ได้ผลผลิต ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อขายท่อนพันธุ์ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 9 เดือน เพื่อคั้นน้ำขาย

ปริมาณผลผลิต 16-20 ลำ ต่อกอ อ้อยจะแก่ไม่เท่ากัน แบ่งตัดตามแก่ 1 กอ จะตัดได้ 2-3 ลำแก่ ก็จะเหลืออีก 10 กว่าลำ รอแก่ให้สังเกตดูว่าอ้อยลำไหนที่แก่จะมีสีเหลือง

ต้นทุนการผลิตสำหรับมือใหม่หัดปลูก ต้องถามก่อนว่ามีต้นทุนเดิมมาก่อนหรือเปล่า เช่น มีที่ดินของตัวเอง ทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองเป็นไหม มีแหล่งน้ำเพียงพอหรือไม่ ถ้ามีทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็จะมีแค่ค่าต้นพันธุ์อ้อย 1 ไร่ ปลูกได้ ระยะปลูก 2×2 เมตร ได้ประมาณ 480 หลุม 1 หลุม ปลูก 2 ข้อตา เท่ากับค่าต้นพันธุ์ 4 บาท ต่อหลุม เฉลี่ยค่าต้นพันธุ์ 2,000 บาท ต่อไร่

เครื่องคั้นน้ำอ้อยสั่งทำพิเศษ

ช่องทางการสร้างรายได้
ขายต้นพันธุ์และคั้นน้ำขาย

เจ้าของบอกว่า อ้อยสุพรรณบุรี 50 ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ปลูกง่าย สร้างรายได้ดี เริ่มต้นปลูกอ้อยได้ปีกว่า ได้ทุนคืนตั้งแต่ 6-7 เดือนแรกแล้วจากการขายต้นพันธุ์ ราคาต้นพันธุ์ละ 4 บาท แต่จะไม่ได้ขายได้ทุกวัน บางวันขายได้ 2,000-3,000 บาท บางวันขายไม่ได้เลยก็มี ถือเป็นรายได้เสริมที่ดีเพราะลำหนึ่งมีเป็น 10 ข้อตา ก็มาฟันแบ่งขายเป็นข้อๆ ถือว่าคุ้มแล้ว เพราะมีในส่วนของการคั้นน้ำเป็นตัวสร้างรายได้หลัก รายได้เฉลี่ยต่อวันขึ้นอยู่กับความขยัน อ้อย 100 กิโลกรัม สามารถคั้นน้ำขายได้เงินวันละ 1,400-1,500 บาท อ้อย 1 กิโลสดที่สวนสามารถคั้นน้ำได้มากถึง 600 ซีซี กรอกขวดได้ 3 ขวด ราคาขวดละ 10 บาท ขายในชุมชน ถือว่าดีเพราะอ้อยปลูกเอง ตัดเอง คั้นเอง ซึ่งเทคนิคการทำให้ได้น้ำเยอะ 1. ขึ้นอยู่กับพันธุ์และการดูแลรักษา 2. เครื่องที่ใช้คั้นน้ำด้วย ถ้าเครื่องคุณภาพดีประสิทธิภาพในการคั้นน้ำก็จะสูง ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องทั่วไปแล้วอ้อย 1 กิโลกรัม จะคั้นน้ำได้เพียง 300-400 ซีซี แต่ที่นี่ใช้เครื่องสั่งทำพิเศษ ถือว่าเป็นเทคนิคอีกอย่าง

ตลาด ออกบู๊ธ ขายส่งร้านค้าในท้องถิ่น และขายผ่านช่องทางออนไลน์ ผลตอบรับถือว่าดี ขายส่งให้ตามร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยววันละหลายโหล สร้างรายได้แค่จากเฉพาะขายน้ำอ้อยวันละ 1,400-1,500 บาท ขายหมดทุกวัน ซึ่งในอนาคตตั้งใจจะทำให้เป็นวิสาหกิจชุมชน จะปลูกไว้เองแค่ 5 งาน ถ้าคนสนใจมีที่อยากปลูกสัก 1 ไร่ ก็มาเอาต้นพันธุ์จากเราไป ไม่ต้องปลูกเยอะ เพียงแค่ดูแลให้ดี และเมื่อได้ผลผลิตมาแล้วไม่อยากหาตลาดก็มาส่งให้เราได้ จะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 4 บาท ไม่จำเป็นว่าเราต้องทำคนเดียว 100 ไร่ มาเรียนรู้กัน ไม่มีเงินไม่มีทุนที่จะซื้อเครื่องคั้นน้ำ หาตลาดไม่ได้ ก็ตัดอ้อยมาขายให้เรา


พืชผักสร้างรายได้จากสวนผสมผสาน

ฝากถึงเกษตรกรมือใหม่

“อาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่เหนื่อยและมีความเสี่ยงสูง เพราะฉะนั้น สำหรับมือใหม่จะทำอะไรก็ค่อยๆ ศึกษา ค่อยๆ ลงทุน ทำอะไรทุกอย่างก็ต้องใช้เงิน ตัวอย่างการปลูกอ้อยคั้นน้ำ ขั้นตอนการปลูกก็ต้องมีทุน ขั้นตอนการคั้นน้ำก็ต้องมีเงินซื้อเครื่องคั้นน้ำ ซื้อขวด รวมถึงอุปกรณ์จิปาถะอีกมากมาย จึงอยากแนะนำว่าอยากให้ไปเรียนรู้จากสถานที่จริงมาก่อนแล้วค่อยกลับมาลงมือทำ เพราะถ้าไม่มีทุนหรือมีทุนน้อยมาลองผิดลองถูกเอง ไม่ขอความรู้คนอื่นเสียดายทั้งเงินและเวลา พยายามศึกษาและถามผู้ที่มีความรู้ ใครเก่งมีรายได้ดีก็ลองไปเรียนรู้จากเขา ว่าทำยังไงรายได้มาจากตรงไหน ใช้ทุนเท่าไร แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในสวนของตัวเอง การทำเกษตรเป็นอาชีพที่ต้องเรียนรู้ไม่มีจบ บางปีผลผลิตตัวนี้ราคาดี บางปีราคาตก เกษตรกรทุกคนต้องมีวิธีรับมือความเสี่ยงไว้อยู่ตลอด การทำเกษตรผสมผสานถือเป็นอีกทางเลือกที่ดี     ปีไหนพืชตัวนี้ราคาไม่ดี ก็ยังมีพืชตัวอื่นมารองรับหมุนเวียนกันไป” คุณประกอบ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจอ้อยคั้นน้ำ ติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 090-553-6598
วันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354