ราคาสินค้าเกษตร “ข้าว-มัน-อ้อย-นม-ไข่” พุ่ง

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ราคาผลผลิตสินค้าเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2567 เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ราคา 11,449 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 17.82% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่ราคา 9,717 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้านาปี 15% ราคา 11,447 บาทต่อตัน ราคาเพิ่มขึ้น 17.97% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่ราคา 9,700 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้านาปรังความชื้น 15% ราคา 11,425 บาทต่อตัน ราคาเพิ่มขึ้น 17.10% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่ราคา 9,756 บาทต่อตัน

ข้าวนาปีหอมมะลิราคา 14,068 บาทต่อตัน ราคาเพิ่มขึ้น 5.68% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่ราคา 13,313 บาทต่อตัน หัวมันสำปะหลังสดคละราคา 3.05 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น 6.36% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่ราคา 2.87 บาทต่อกิโลกรัม อ้อยโรงงานราคา 1,438 บาทต่อตัน ราคาเพิ่มขึ้น 27.58% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่ราคา 1,127 บาทต่อตัน สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงานราคา 10.95 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น 48.12% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่ราคา 7.39 บาทต่อกิโลกรัม

ยางแผ่นดิบชั้น 3 ราคา 62.86 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น 42.24% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่ราคา 44.20 บาทต่อกิโลกรัม ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายคละราคา 5.62 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น 12.35% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่ราคา 5.00 บาทต่อกิโลกรัม ลำไยเกรด A ราคา 30.20 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น 16.79% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่ราคา 25.86 บาทต่อกิโลกรัม

ไข่ไก่สดคละราคา 356 บาทต่อร้อยฟอง ราคาเพิ่มขึ้น 5.23% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่ราคา 25.86338 บาทต่อร้อยฟอง น้ำนมดิบราคา 20.52 บาทต่อลิตร ราคาเพิ่มขึ้น 7.05% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่ราคา 19.17 บาทต่อลิตร ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 2-4 ตัวต่อกิโลกรัม ราคา 59.39 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่ราคา 58.31 บาทต่อกิโลกรัม

นายฉันทานนท์ กล่าวว่า ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 จะหดตัวลง เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดที่ลดลงแต่ราคาสินค้าเกษตรสำคัญส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยสินค้าที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน สับปะรดปัตตาเวีย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และลำไย

โดยข้าว ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมพลังงานภายในประเทศมีความต้องการต่อเนื่อง อ้อยโรงงาน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาอ้อยในประเทศสูงขึ้น สับปะรดปัตตาเวีย ราคาเพิ่มขึ้น จากความต้องการของโรงงานแปรรูปที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง

ส่วนสินค้าปศุสัตว์และประมงที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2566 ได้แก่ ไข่ไก่ และน้ำนมดิบ โดยไข่ไก่ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในประเทศ น้ำนมดิบ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น และปลาดุก เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์ https://www.khaosod.co.th/economics/news_8199201