‘สบบง’ ชูตลาดกลางเกษตรชายแดน

นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) สบบง อำเภอภูซาง เผยว่า มีแนวคิดทำตลาดกลางสินค้าเพื่อรองรับสินค้าการเกษตร สินค้าพื้นบ้านผลผลิตจากพื้นที่ และสินค้าที่จะมาจากประเทศเพื่อนบ้านภายหลังจากที่มีการเปิดด่านบ้านฮวกเป็นด่านถาวร ปลายปี 2560

เบื้องต้นตนหารือกันเรื่องแผนพัฒนาและยกระดับการกระจายสินค้า จึงมีแผนการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าขึ้นในพื้นที่ ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ เป็นตลาดค้าส่งให้ผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง ขณะเดียวกันเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงมีการผลิตหลากหลายและมากขึ้น เมื่อมีตลาดกลางสินค้าซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองชายแดนและเป็นทางสู่ภาคกลางรองรับ ย่อมทำให้เกิดโอกาสขยายตัวด้านเศรษฐกิจในอนาคตที่มั่นคง

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด