ยะลาคึกคัก จัดใหญ่ งานของดีเบตง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเทศกาลอาหารและของดีเมืองเบตง บริเวณลานวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ถึงวันที่ 7 เมษายน เน้นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปลุกกระแสนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นสู่อาเซียน คาดมีผู้ร่วมงาน วันละ 5,000 คน

นายกิจจา ไวชมพู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา เผยว่า ยะลาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยเฉพาะอำเภอเบตง  เพื่อเป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้เมืองเบตงมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และทำให้อำเภอเบตง ที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม สามารถขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด