คูโบต้าร่วมกับกรมการข้าว ชวนคนรุ่นใหม่ทำนา

สยามคูโบต้า ร่วมกับ กรมการข้าว และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สานต่อโครงการ KUBOTA Farmer Academy 2017 เชิญชวนคนรุ่นใหม่ วัยทำงานที่มีความสนใจเป็นชาวนารุ่นใหม่ หรือ Smart Farmer อายุระหว่าง 25 – 45 ปี เข้าร่วมทำกิจกรรมในวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2017 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-เกษตรทิพย์ จ.ศรีสะเกษ เรียนรู้การทำนาแบบครบวงจร และลงแปลงนาปฏิบัติการเพาะปลูกจริง สัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกร สู่การนำผลผลิตจากข้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับ “ลุงบุญมี” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2554  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิ.ย. 60 ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook: KubotaFarmerAcademy