สวนทองลิขิต เมืองตรัง ผลิตทุเรียนดี ปลอดสาร ปลอดภัย

คุณบุญเชี่ยว ชัยเกษตรสิน (โกเชี่ยว) ผู้เป็นพ่อ (อายุ 63 ปี) และ คุณวนสุทธิ์ ชัยเกษตรสิน (น้องปลูก) ลูกชาย (อายุ 27 ปี) เกษตรกรสองคนพ่อลูกที่ปลูกทุเรียนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในนาม “สวนทองลิขิต” จากการผลิตที่พิถีพิถัน ดูแลเองทุกขั้นตอน เน้นระบบการจัดการสวนที่ดี ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดสาร เป็นที่ต้องการของตลาด

การศึกษาดูงานของเกษตรกรใน สวนทองลิขิต

จากบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ อนาคตไกล มาเป็นชาวสวนเต็มตัว

โกเชี่ยว เล่าย้อนถึงอดีตให้ฟังว่า เมื่อปี พ.ศ. 2525 หลังจบการศึกษาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เป็นบิดาซึ่งเป็นกำนันตำบลทุ่งยาวในสมัยนั้น ขอให้โกเชี่ยวกลับมาสานต่องานด้านการเกษตรของที่บ้าน เนื่องจากมีที่ดินทำการเกษตรค่อนข้างเยอะ และพี่น้องคนอื่นๆ มีอาชีพรับราชการ มีอาชีพการงานที่มั่นคง และทำงานอยู่ที่อื่น โกเชี่ยวจึงตัดสินใจทิ้งโอกาสในการรับราชการ ซึ่งเป็นอาชีพที่บัณฑิตส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเลือกทำ แล้วกลับมาอยู่บ้านเกิด ตามความมุ่งหวังของผู้เป็นพ่อ และตั้งปณิธานว่า “นี่คือทางที่เลือกแล้วและต้องทำให้ดีที่สุด” โดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา เริ่มต้นการเป็นเกษตรกรด้วยการลองทำหลายๆ อย่างนอกจากการปลูกยางพารา ซึ่งเป็นพืชหลัก หนึ่งในนั้นคือ การเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนมาปลูกทุเรียน โดยสมัยนั้นมีพันธุ์หมอนทอง และชะนี ซึ่งปัจจุบันยังมีต้นดั้งเดิมหลงเหลืออยู่ เมื่อเริ่มได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงได้ลองนำทุเรียนพันธุ์ใหม่ๆ มาปลูกเพิ่มขึ้น โดยโกเชี่ยว เล่าว่า เมื่อก่อนยังไม่มีการจำหน่ายพันธุ์ตามช่องทางออนไลน์ จึงไปเดินงานเกษตรแฟร์ เพื่อหาซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนแปลกๆ พันธุ์ไหนดี พันธุ์ไหนดัง ก็จะซื้อมาลองปลูกที่สวน หรือขับรถไปซื้อตามแหล่งกำเนิดด้วยตัวเอง

โสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เยี่ยมสวนทองลิขิต

ทำความรู้จัก สวนทองลิขิต

สวนทองลิขิต ของ โกเชี่ยว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ มีการแบ่งโซนออกเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น แหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัย ในส่วนของพื้นที่ปลูกไม้ผล มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ประกอบด้วย เงาะ มังคุด ลองกอง ขนุน จำปาดะ มีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ มีอายุตั้งแต่ 1-40 ปี ประมาณ 250 ต้น เป็นพืชหลัก ได้แก่ หมอนทอง ชะนี ก้านยาว สาลิกา มูซังคิง หลงลับแล หลินลับแล นกหยิบ ทองตำตัว ทองลินจง นวลทองจันท์ ปัจจุบัน มีทุเรียนให้ผลผลิตประมาณ 70 ต้น

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี โกเชี่ยวถือว่าเป็นเกษตรกรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ที่ประสบความสำเร็จในการปลูกทุเรียนเป็นอย่างมาก และอีกทั้งปัจจุบันมี น้องปลูก บัณฑิตจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลูกชายเข้ามาเป็นผู้สืบทอด สานต่อ (ทายาทรุ่นที่ 3) และเป็นเสมือนบัดดี้ในการทำงาน

การจัดการสวนทุเรียนอย่างมีระบบ ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดสาร ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ โกเชี่ยว และ น้องปลูก พิถีพิถันดูแลและควบคุมการผลิตเองทุกขั้นตอน จนได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้มั่นใจได้ว่า เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารเคมี

.ผลผลิตจากสวนทองลิขิต1

โดย โกเชี่ยว เล่าว่า 1) พื้นที่ปลูกต้องมีการระบายน้ำดี เพราะทุเรียนจะอ่อนแอต่อสภาพน้ำขัง 2) น้ำ เป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของทุเรียน จึงมีการวางระบบการให้น้ำแบบสปริงเกลอร์ 3) การกำจัดวัชพืช ใช้วิธีการตัดหญ้าแทนการใช้สารกำจัดวัชพืช พร้อมทั้งนำเศษวัชพืชมาวางบริเวณรอบโคนต้นเพื่อช่วยเพิ่มความชื้น 4) ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เพื่อป้องกันโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา 5-7 วัน/ครั้ง

ในส่วนของการเก็บเกี่ยว โกเชี่ยว และ น้องปลูก เป็นคนเก็บเกี่ยวเองทุกลูก น้องปลูกเป็นคนปีนขึ้นไปตัด โกเชี่ยวเป็นคนรับอยู่ข้างล่าง เน้นตัดทุเรียนแก่จัด 90% ขึ้นไป โดยใช้วิธีนับอายุผล ตั้งแต่วันดอกบานจนถึงเก็บเกี่ยว ตั้งแต่ 90-135 วัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ โดยได้มีการจดบันทึกวันดอกบานไว้ทุกต้น นอกจากนี้ ยังใช้วิธีดูปลายหนามจะเริ่มแห้ง มีสีน้ำตาลเข้มและหักง่าย วิธีการเคาะเปลือก หากแก่จะมีเสียงดังโปร่งๆ วิธีสังเกตดูก้านผลจะแข็ง และมีสีเข้มขึ้น บริเวณปลิงจะบวมโต เห็นรอยต่อชัดขึ้น และวิธีชิมปลิง หลังตัดทิ้งไว้สักครู่ จะสังเกตเห็นน้ำใสบริเวณปลิง ชิมดูจะมีรสหวาน

ผลผลิตจากสวนทองลิขิต2

ผลผลิต ช่องทางการจำหน่าย

ในแต่ละปีมีผลผลิตรวมประมาณ 5,000-6,000 กิโลกรัม สามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 600,000 บาท/ปี โดยทุเรียนพันธุ์สาลิกา เป็นพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวได้เร็วที่สุดตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน จำหน่ายกิโลกรัมละ 200 บาท พันธุ์หลงลับแล เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตปลายเดือนมิถุนายน จำหน่ายกิโลกรัมละ 250 บาท และทุเรียนพันธุ์อื่นๆ เช่น ชะนี ก้านยาว หมอนทอง จะเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป จำหน่ายกิโลกรัมละ 100-250 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ทางเพจ ชื่อ “สวนทองลิขิต จ.ตรัง ผลไม้ตามฤดูกาล” หรือโทรศัพท์ (088) 189-7979 นอกจากนี้ ยังมีร้านตั้งอยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (อยู่ติดกับธนาคารออมสิน สาขาทุ่งยาว) น้องปลูก ซึ่งเป็นผู้ดูแลการจำหน่ายช่องทางออนไลน์ กล่าวว่า ถึงแม้ปีนี้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ไม่กระทบกับยอดขาย เนื่องจากมียอดสั่งจองทางออนไลน์จากทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก

คุณบุญเชี่ยว-คุณวนสุทธิ์ ชัยเกษตรสิน (พ่อ-ลูก เกษตรกร)

ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด สวนทองลิขิต เปิดให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าชมและเลือกซื้อทุเรียนในสวนได้ นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน ได้คัดเลือกเป็นแปลงเรียนรู้นำเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพ โดยมีโกเชี่ยวเป็นวิทยากร

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564