ก.เกษตรฯชงครม.อังคารนี้ เคาะ4 มาตรการอุ้มราคายาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 13 มิถุนายนนี้ กระทรวงเกษตรฯ เตรียม 4 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ประกอบด้วยมาตรการขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อ วงเงิน 10,000 ล้านบาท อีก 1 ปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) ออกไปอีก 90 วัน รองรับเกษตรกรตกค้าง 11,460 หมื่นครัวเรือน

อีก 2 มาตรการ คือ ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และ โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ออกไปถึงเดือนพฤษาคม 2563 และมาตรการขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ออกไปเป็นเดือนพฤษภาคม 2560- เมษายน 2562 โดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารในอัตราไม่เกิน 3% โดยใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ราคายางเริ่มปรับตัวสูงขึ้นแล้ว และแนวโน้มยังสูงขึ้นอีก ซึ่งเดือนมิถุนายน ราคายางร่วง มาจากปัจจัยค่าเงินบาทแข็งค่า ราคาน้ำมันผันผวน นโยบายสหรัฐฯต้องการลดการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ส่งผลให้ทางผู้ส่งออกจีนต้องเร่งปรับตัว และเร่งระบายสินค้าเข้าสู่สหรัฐโดยเร็ว จึงต้องนำยางพาราในสต็อกกว่า 1 แสนตันออกสู่ตลาด

ทั้งนี้ ราคายาง ณ วันที่ 9 มิถุนายน ราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดท้องถิ่น เพิ่มขึ้น 1 บาทต่อกก. อยู่ที่ 52.60 บาทต่อกก. ราคายางแผนดิบ ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ เพิ่มขึ้น 1.29 บาทต่อกก. อยู่ที่ 56.07 บาทต่อกก. ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราฯ เพิ่มขึ้น 1.35 บาทต่อกก. อยู่ที่ 58.95 บาทต่อกก. และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดส่งออก ท่าเรือคลองเตย กรุงเทพฯ (เอฟโอบี) เพิ่มขึ้น 1.35 บาทต่อกก. อยู่ที่ 63.05 บาทต่อกก.