วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ด้วยบริการ “TISTR  BCG”  @ ProPak Asia 2022

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมเสริมแกร่งผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนา บริการอุตสาหกรรม  ครบวงจรและการสัมมนา/กิจกรรม Workshop ภายใต้ธีม “TISTR  BCG” ในงานโปรแพค เอเชีย 2022 (ProPak Asia 2022) งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุมไบเทค บางนา

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ นายมนู เลี่ยวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์  ประเทศไทย ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ร่วมเปิดนิทรรศการ “TISTR  BCG” การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนา บริการอุตสาหกรรม ครบวงจร ของ วว. ตลอด Value Chain การผลิตสินค้า ในงานโปรแพค เอเชีย 2022  (ProPak Asia  2022) เพื่อร่วมขับเคลื่อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทร. 02-577-9000 โทรสาร   02-577-9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th E-mail  : [email protected] line@TISTR IG :    tistr ig