ปศุสัตว์ตรังย้ำ-หมูย่างต้องทำตาม กม.

นายไพโรจน์ อินทรศรี ปศุสัตว์จังหวัดตรัง กล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการหมูย่างรับผลกระทบจาก พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ว่าเมื่อมีการออกกฎหมาย ทุกฝ่ายก็ต้องปฏิบัติตาม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเว้นก็จะมีความผิดตามมาตรา 157 หากพบผู้กระทำความผิดก็ดำเนินการตามกฎหมายทันที อย่าลืมว่าผู้บริโภคมีสิทธิที่จะรับการคุ้มครองเช่นกัน เคยประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโรงฆ่า 2 ครั้งยังหาข้อสรุปไม่ได้ โรงฆ่าที่ถูกต้องมีอยู่จำนวน 7 แห่งตรวจเพื่อรักษามาตรฐานอยู่เสมอ แต่ละวันจะมีการฆ่าสัตว์ทุกชนิด การจะแยกส่วนว่าโรงฆ่าสัตว์ใดฆ่าเฉพาะหมูที่จะไปทำหมูย่าง คงยาก

ผู้ประกอบการเอกชนที่สนใจลงทุนสร้างโรงฆ่า ขึ้นเพื่อรับเฉพาะโรงฆ่าหมูย่าง ก็อาจเป็นไปได้ อีกทั้งหมูย่างตรังก็มีการแข่งขันกันสูง ผู้ประกอบการแต่ละคนก็มีสูตรไม่เหมือนกัน ทำให้มีการรวมตัวกันยากอีก ซึ่งก็เป็นปัญหาของผู้ประกอบการหมูย่างที่ต้องหาทางแก้ไข

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน