ม.มหิดล ห่วงกลุ่มเสี่ยง “608” ติดเชื้อ COVID-19 ช่วงพีค ส.ค. – ก.ย.

สถานการณ์ COVID-19 เดินทางผ่านระลอกแล้วระลอกเล่าจนคาดกันว่าในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565 จะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงสุดในรอบปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศพร้อมเคียงข้างประชาชนเตรียมสแตนด์บายพร้อมปฏิบัติการลงพื้นที่เชิงรุกตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ เพิ่มเติมบริการตรวจ RT-PCR และ ATK ให้ประชาชนทั่วไป

ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานโครงการพัฒนา Ecosystem สาขาเครื่องมือแพทย์(Medical Devices) โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing University) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์โดยเน้นการใช้ประโยชน์สู่ประชาชน และการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์เพื่อลดการนำเข้า โดยที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในการพัฒนาเครื่องแพทย์ต่างๆ เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ อาทิ ชุด PPE และพัฒนาชุดตรวจ ATK ตลอดจนให้บริการประชาชนในการตรวจคัดกรอง ทั้งด้วยวิธี RT-PCR และ ATK ชนิด Professional Use ทั้งในวันธรรมดา และวันหยุด

ตามที่คาดกันว่าในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565 COVID-19 จะกลับมาระบาดจนมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงสุดในรอบปีนั้น ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าวว่า แม้ COVID-19 จะอยู่ในช่วงที่ระบาดเพิ่มขึ้นหรือไม่การตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR และ ATK ก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องเดินทางเข้า-ออกประเทศ ทั้งที่เป็นชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สำหรับที่คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตรวจ RT-PCR และ ATK ชนิด Professional Use ทราบผลได้ภายในวันที่ตรวจสำหรับวิธี RT-PCR และทราบผลภายใน 30 นาทีสำหรับการตรวจATK พร้อมบันทึกรับรองผล ตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ในรูปแบบของ Thailand Digital Health Pass ซึ่งได้รับการยอมรับในการเดินทางเข้า-ออกจากมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก และจะมีการขยายวันและเวลาการให้บริการรวมทั้งได้เตรียมพร้อมปฏิบัติการลงพื้นที่เชิงรุกต่อไป หากมีการแพร่ระบาดที่สูงขึ้นในวงกว้าง

“แม้จะไม่ได้เดินทาง ประชาชนก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรตรวจ RT-PCR สลับกับ ATK เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาด และการแพร่เชื้อ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง “608” ซึ่ง “60” หมายถึง ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีและ “8” หมายถึงผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ 1. ความดันโลหิตสูง 2. เส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ 3. เบาหวาน4. ไตเรื้อรัง ผู้ป่วยฟอกไต และปลูกถ่ายไต 5. หอบหืด ปอดอักเสบเรื้อรัง 6. ตับแข็ง ตับอักเสบเรื้อรัง 7. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ 8. อ้วน

รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งการฉีดกระตุ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต หรืออย่างน้อยช่วยลดความรุนแรงของโรค” ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าว

ปัจจุบัน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการประชาชน ตรวจ RT-PCR และ ATK ชนิด Professional Use ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับบริการ สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ LINE OFFICIAL :@mumtcovidlab โทร. 098-749-5238, 02-441-4371 ต่อ 2610


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354