“ฟอยล์” ก่ออัลไซเมอร์ไร้ผลวิจัยยัน กรมวิทย์มั่นใจห่อหุ้มอาหารได้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชี้ไม่มีผลวิจัยยืนยัน “อะลูมิเนียม” ก่อ “โรคอัลไซเมอร์” วอนผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนก มั่นใจยังสามารถใช้บรรจุ ห่อหุ้มอาหารได้

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน นพ. สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรณีมีการเผยแพร่ข่าวทางโลกออนไลน์เรื่องการใช้แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ปิ้งย่างอาหารมีอันตรายมาก เพราะอะลูมิเนียมเมื่อถูกความร้อนจะละลายเข้ากับอาหาร ทำให้แคลเซียมถูกทำลาย จากนั้นความจำจะลดลงและสมองเสื่อม เป็นสาเหตุของอัลไซเมอร์ และเป็นการทำลายกระดูกโดยตรงนั้น ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว เพราะปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ที่แน่ชัดได้ มีเพียงปัจจัยที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ อายุ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังไม่มีผลงานวิจัยที่พิสูจน์แน่ชัดว่าอะลูมิเนียม ทำให้เกิดโรคนี้จริง โดยองค์การระหว่างประเทศ ทั้ง องค์การอนามัยโลก และ European food safety authority (EFSA) รายงานว่า อะลูมิเนียมเป็นสารพิษต่อระบบประสาท ในผู้ป่วยโรคไตมีความเป็นไปได้ที่อาจจะทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ หรือโรคเกี่ยวกับระบบประสาท และ EFSA ไม่คิดว่าการได้รับอะลูมิเนียมจากอาหารจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้

นพ.สุขุมกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม กรมวิทยาศาสตร์ฯไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตรวจวิเคราะห์การละลายออกมาของอะลูมิเนียมจากภาชนะที่ทำด้วยโลหะอะลูมิเนียม โดยเป็นภาชนะหุงต้ม 22 ตัวอย่าง และแผ่นเปลวอะลูมิเนียม 6 ตัวอย่าง ทดสอบที่สภาวะสุดโต่งด้วยสารละลายกรดอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 4 และร้อยละ 3 ตามลำดับ ที่อุณหภูมิน้ำเดือด (100 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

“ผลการทดสอบพบว่า มีการละลายออกมาของอะลูมิเนียมจากภาชนะหุงต้ม 20 ตัวอย่าง (ร้อยละ 90) ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 11-953 มิลลิกรัม/ลิตร และพบการละลายออกมาจากแผ่นเปลวอะลูมิเนียมทั้ง 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100) ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 483.6-1032 มิลลิกรัม (มก.) ต่อลิตร ส่วนการทดสอบถาดหลุมที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง มีการละลายออกมาของอะลูมิเนียมจากถาดหลุมทั้ง 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100) ปริมาณที่พบน้อยกว่ามาก ซึ่งพบอยู่ในช่วง 0.5-14.1 มก./ลิตร และได้ศึกษาการละลายออกมาของอะลูมิเนียมลงสู่อาหาร 4 อย่าง คือ ข้าวสุก ผัดผัก ต้มยำ และยำวุ้นเส้น ที่ใส่ในถาดหลุมไว้เป็นเวลา 30 นาที เพื่อเลียนแบบการกินอาหารโดยใช้ถาดหลุม พบว่าการละลายออกมาของอะลูมิเนียมมีน้อยมากอยู่ในช่วง 0.047-0.928 มก./กิโลกรัม อาหารปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดการละลายออกมาของอะลูมิเนียมจากภาชนะบรรจุอาหาร และยังไม่มีข้อกำหนดปริมาณอะลูมิเนียมที่มีในอาหาร นอกจากนี้ การดูดซึมของอะลูมิเนียมจากอาหารเข้าสู่ร่างกายเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น” นพ.สุขุม กล่าวและว่า แผ่นเปลวอะลูมิเนียม หรืออะลูมิเนียม ฟอยล์ ที่ใช้เพื่อบรรจุอาหารหรือหุ้มห่ออาหารมี 3 ลักษณะ คือ แผ่นเปลวอะลูมิเนียมธรรมดา แผ่นเปลวอะลูมิเนียมที่มีการเคลือบด้วยสาร และแผ่นเปลวอะลูมิเนียมที่มีการเคลือบหรือประกบกับกระดาษหรือฟิล์มพลาสติก โดยสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ใช้โลหะอะลูมิเนียมเป็นภาชนะบรรจุ หุ้มห่อ และสัมผัสอาหารได้ ผู้บริโภคก็สามารถใช้ได้ตามคำแนะนำนี้

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน