คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมอนยางพาราคลองโอม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีส่วนประกอบจากยางพาราแท้ 100%

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล พร้อมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่กลุ่มวิสากิจชุมชนหมอนยางพาราคลองโอม เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีส่วนประกอบจากยางพาราแท้ 100%

กลุ่มวิสากิจชุมชนหมอนยางพาราคลองโอม เดิมมีการใช้น้ำยางพาราแท้ 100% จากจังหวัดนครศรีธรรมราช มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ คำนึงถึงความปลอดภัยกับชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทางกลุ่มได้มีวิธีการลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าด้วยการพัฒนาโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ทำให้หมอนยางพาราไม่โดยฝุ่นละออง ป้องกันสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี

ด้านคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย โดยคณะทำงาน U2T for BCG ตำบลทุ่งสง ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในกระบวนการผลิตของทางกลุ่ม และได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่แปรรูปโดยใช้น้ำยางพาราแท้ 100% มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ เบาะรองนั่งและหมอนพิงหลัง กระเป๋าโน้ตบุ๊ก ผ้าห่ม ผ้านวมยางพารา และหมอนขนาดเล็ก และทั้งหมดได้มีการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เพราะส่วนประกอบของยางพาราแท้ 100% ทำให้มีความยืดหยุ่น อายุการใช้งานที่ยาวนาน ป้องกันแบคทีเรียและไรฝุ่น ไม่ส่งผลกระทบอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย

ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ยังเป็นการขยายฐานลูกค้า ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน และยังเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตราคายางตกต่ำ ถือเป็นการสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้น

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354