สถาปัตย์ ร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 สงขลา

เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านธวีร์วุทธ จันทร์น้ำหอม คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในชุมชน ให้การต้อนรับและดูแลนักศึกษาตลอดทั้งโครงการเป็นอย่างดี

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะความรู้มาประยุกต์ในการให้บริการวิชาการตามคำร้องขอของชุมชน โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบเบื้องต้นและรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ ซึ่งผลงานดังกล่าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงตามอัตลักษณ์ชุมชน