บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เปิดโรงงานต้อนรับ กรมการค้าภายในและคณะ เยี่ยมชมคลังสินค้า

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (ที่ 4 ทางขวา) ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ร้อยตรีจักรา ยอดมณี (ที่ 4 ทางซ้าย) รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นางกาญจนา ชมมี (ที่ 3 ทางซ้าย) พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางสาวหทัยรัตน์ ทีปประชัย (ที่ 2 ทางซ้าย) ผู้อำนวยการกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้าและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมชมคลังสินค้าปุ๋ยเคมีที่โรงงานนครหลวง  อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Thai Central Chemical Public Company Limited opened the Plant Site to welcome Department of Internal Trade and team to visit the warehouse

VDC Col. Plengsakdi Prakaspesat (4th right) – Senior Advisor together with managements of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under the OX-brand, welcomed Sub Lt. Chakra Yodmani (4th left) – Deputy Director General of Department of Internal Trade, Mrs. Kanchana Chommee (3rd left) – Ministry of commerce in Ayutthaya province and Ms.Hathairat Theeppachai (2nd left) – Director of Bureau of Price and Quantity Administration and team to visit the warehouse at Nakhon Luang plant site at Nakhon Luang district in Phra Nakhon Ayutthaya Province.