เกษตรอำเภอเชียงม่วน เร่งทำหลักฐานรับเงินช่วยเหลือภัยธรรมชาติ

ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน นายสุรชัย ณ มา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวรัชฏาพร นพรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ชี้แจงและจัดทำหลักฐานการรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสพภัยธรรมชาติ (เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 65,380 บาท เพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเกษตรกรต่อไป