แม็คโคร หนุนสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชวนอุดหนุน “กระเช้าปีใหม่จากกระจูด” เพื่อรายได้ที่ยั่งยืนให้กลุ่มเปราะบาง

ในช่วงปลายปีที่ผู้คนต่างมองหากระเช้าสวยๆ นำไปใส่ผักผลไม้ หรือสิ่งของแทนใจในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตัวเลือกอย่าง กระเช้า ตะกร้าที่สานจากกระจูด วัสดุพื้นถิ่นจากภาคใต้ กลายเป็นที่สนใจ ด้วยเป็นงานฝีมือ มีความละเอียด สะท้อนความใส่ใจในการเลือกสรร ที่ให้ความสำคัญกับวัสดุธรรมชาติ

แต่สำหรับกระเช้า ตะกร้ากระจูด ที่วางขายใน “แม็คโคร” มีความพิเศษและน่าสนใจ ด้วยเพราะผลงานเหล่านั้นมาจากฝีมือของคนพิการใน ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการพัฒนาผลงานและทักษะอาชีพให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ จน  “แม็คโคร” เพิ่มการรับซื้อมากขึ้น จากที่ผลิตหลักร้อยใบเมื่อปีที่แล้วเพื่อวางจำหน่ายใน 20 สาขา ปัจจุบัน สมาชิกในศูนย์ต่างขยันขันแข็ง แสดงฝีไม้ลายมือจักสานเต็มที่ เพื่อผลิตผลงานกว่า 3,000 ใบ เพื่อไปวางจำหน่ายในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ

สมาชิกในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทุ่มเทสุดฝีมือเพื่อรังสรรค์ ผลิตภัณฑ์กระเช้า ตะกร้ากระจูด ให้แตกต่าง ทั้งในด้านรูปทรงของตะกร้า และกระเช้า ที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก และยังได้นำ ผ้าปาเต๊ะ ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้ มาตัดเย็บ ประดิษฐ์ ตกแต่ง เพิ่มความสวยงามโดดเด่น เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยมีทีมงานแม็คโครช่วยแนะนำสนับสนุน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านการสนับสนุนผลงาน กระเช้า ตะกร้าจักสานจากกระจูด ในช่วงส่งมอบความสุขรับปีใหม่ ได้ที่ แม็คโคร ทุกสาขา และเฟรชแอทแม็คโคร