บ.ข้ามชาติแห่นำเข้ายาฆ่าหญ้า ครึ่งปี1.5หมื่นล้าน-NGOจี้รัฐเร่งเพิกถอน

ครึ่งปีแห่นำเข้ายาฆ่าหญ้าพาราควอตสูง 2 พันล้านบาท ขณะที่สารเคมีฆ่าแมลง-เชื้อราพุ่ง 1.3 หมื่นล้าน เผยผู้นำเข้าเป็นบริษัทยักษ์ข้ามชาติและไทย

กรณีคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง วันที่ 5 เมษายน 2560 มีมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมี 2 ชนิด คือพาราควอต สารเคมีฆ่าหญ้า และคลอร์ไพริฟอส สารเคมีฆ่าแมลง โดยไม่ให้ขึ้นทะเบียนเพิ่ม ไม่ต่ออายุทะเบียน และให้ยุติการนำเข้าในวันที่ 1 ธันวาคม 60 และยุติการใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นั้น

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมปริมาณและมูลค่านำเข้าสารเคมี 2 กลุ่มในครึ่งปีแรก 2560 พบพาราควอตคลอไรด์มีปริมาณนำเข้า 24,446,055 กก. คิดเป็นมูลค่า 2,055 ล้านบาท หรือ 58.93 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่นำเข้าจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย บริษัทผู้นำเข้า 5 รายใหญ่ คือ 1. บจก.ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น 2. บจก.เอส แอนด์ พี ฟอร์มูเลเตอร์ 3. กลุ่มวินทาโฟน 4. บจก.โปรเจ็คฟิลด์ 5. บจก. ไทย อะโกรเทรด ขณะที่พาราควอตมีปริมาณนำเข้า 2,055,610 กิโลกรัม มูลค่า 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (160.8 ล้านบาท) ซึ่งพาราควอต กรมศุลกากรไม่ระบุผู้นำเข้ารายใหญ่ เพราะมีปริมาณน้อย

ขณะที่การนำเข้าสารเคมีพิกัดศุลกากร 3808 เป็นสารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตว์แทะ สารฆ่าเชื้อรามีปริมาณนำเข้า 120,549,741 กิโลกรัม มูลค่า 13,534 ล้านบาทหรือ 404 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมมูลค่าทั้งหมด 15,749.8 ล้านบาท (ตาราง) ผู้นำเข้ารายใหญ่ล้วนเป็นบริษัทข้ามชาติและบริษัทใหญ่ของไทย ได้แก่ 1. บจก. ซินเจนทาฯ 2. บจก.ไบเออร์ไทย 3. บจก. ดูปองท์ (ไทย) 4. บจก.โปรเจ็คฟิลด์ 5. บจก.ซีพี คอนซูเมอร์ โปรดักส์

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) กล่าวว่า ช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ได้ประโยชน์จากการค้าสารเรียกร้องให้รัฐทบทวนการระงับการนำเข้ามาจำหน่าย และไม่อนุญาตให้มีการต่ออายุการขึ้นทะเบียนค้าพาราควอต ทางมูลนิธิจึงขอให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯให้คำตอบภายใน 1 เดือน โดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตรควรมีหน้าที่ยุติการขึ้นทะเบียนและเพิกถอนสารพิษดังกล่าวตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย และหาทางเลือกอื่นในการกำจัดวัชพืชแนะนำต่อเกษตรกร

 

ขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ