เจออุปสรรคขาดแรงงาน-เงินบาทแข็ง สมาคมส่งออกข้าว เผยตัวเลขก.ค.แผ่วลงกว่ามิ.ย.

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า การส่งออกข้าวเดือนมิถุนายน 2560 มีปริมาณ 1,037,779 ตัน เพิ่มขึ้น 37.5% และมีมูลค่า 14,983 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.5% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 เนื่องจากการส่งมอบข้าวทุกชนิดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดแอฟริกา อย่างประเทศ เบนิน แอฟริกาใต้ ตะวันออกลาง ในประเทศอิหร่าน และเอเชีย ในประเทศจีน และมาเลเซีย ส่งผลให้ส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 553,250 ตัน เพิ่มขึ้น 47.7% ข้าวนึ่งมีปริมาณ 260,763 ตัน เพิ่มขึ้น 66.9% ข้าวหอมมะลิมีปริมาณ 189,680 ตัน เพิ่มขึ้น 2.5%

ทำให้การส่งออกข้าวไทย ช่วง 6 เดือนแรกปี 2560 มีปริมาณรวม 5,422,861 ตัน เพิ่มขึ้น 8.2% มีมูลค่า 80,048 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5% คิดเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯประมาณ 2,307 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีการส่งออกปริมาณ 5,009,872 ตัน มูลค่า 78,106 ล้านบาท หรือ 2,207 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้ อุปสรรคสำคัญที่ทำให้การส่งมอบข้าวล่าช้าและอาจจะทำให้การส่งออกข้าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ ปัญหาด้านแรงงานที่ทำให้การขนถ่ายสินค้าต้องล่าช้ากว่ากำหนดมาก อาจนานถึง 1 เดือน และปัญหาการส่งมอบที่ล่าช้า ยังส่งผลให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากแหล่งอื่น เช่น เวียดนาม อินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้ จากการค่าเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่าขึ้น และแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่ง จะส่งผลให้ความสามารถการแข่งขันของไทยลดลง เพราะทำให้ราคาข้าวไทยแพงกว่าประเทศคู่แข่ง

ที่มา มติชนออนไลน์